Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Consignes d’utilisation Suédois

3 Gör lämpliga

3 Gör lämpliga inställningar för punkterna ”Dolby Digital” och ”DTS” på skärmen ”Ljudinställningar” (sidan 54). Annars matas det bara ut störningar på hög volym ur högtalarna eller det hörs inte något ljud alls. *2 *1 Anslutning via ljuduttagen för höger/vänster kanal Om A/V-förstärkaren (receivern) bara har ljudingångar för höger och vänster kanal så använd det här anslutningssättet. Blu-ray Disc/DVD-spelare (röd) (vit) Ljud/videokabel* (röd) (vit) Sätt i kontakterna i uttagen med samma färg. : Signalflöde * Se ”Anslutning av spelaren” på sidan 15. A/V-förstärkare (receiver) 24

Steg 3: Hur man sätter i ett externt minne För att kunna utnyttja olika sorters extramaterial (som t.ex. BONUSVIEW/BD- LIVE) som finns på somliga Blu-ray Discskivor behövs det externa minnet (medföljer ej). Sätt i det externa minnet (ett USB-flashminne på minst 1 GB, t.ex. Sony USM2GL, USM4GL eller USM1GH) i EXT-uttaget att använda som lokalt minne. b BD-LIVE-funktionen fungerar inte om man sätter i det externa minnet i USB-uttaget på frontpanelen. Stick in det externa minnet i EXT-facket så långt det går. Kontrollera att EXT-indikatorn tänds på frontpanelens display när spelaren slås på. Spelarens baksida Sony USM2GL (medföljer ej) b • Sätt i det externa minnet rakt in. Om man försöker tvinga in det externa minnet i facket kan både det externa minnet och spelaren skadas. • Förvara det externa minnet utom räckhåll för barn, så att de inte råkar svälja det externa minnet. • Undvik att trycka onödigt hårt på det externa minnet när det är isatt i facket, eftersom det då kan gå sönder. • Vi rekommenderar att du använder Sony USM2GL som säljs från och med april 2009. • Det kan hända att andra USB-flashenheter har stöd för denna funktion. Vi kan dock inte garantera att alla USB-flashminnen går att använda. • Om du sätter i ett USB-flashminne så kontrollera att det är vänt på rätt håll innan du sätter i det. • Beroende på USB-flashminnet kan det hända att det sticker ut ur EXT-facket. Försök aldrig trycka in USB-flashminnet med våld i facket, och tryck inte på den utskjutande delen. • Sätt inte i något annat än ett USB-flashminne i EXT-uttaget. • Stäng alltid av spelaren när du sätter i eller tar ut det externa minnet för att undvika att data eller själva det externa minnet blir skadade. • Om EXT-indikatorn inte tänds så stäng av spelaren, ta ut det externa minnet och sätt i det igen, och slå sedan på spelaren igen. • Sätt inte i ett externt minne som innehåller foton eller musikfiler, eftersom data i minnet då kan bli förstörda. • Om USB-flashminnet ska formateras om så använd något av formaten FAT16 eller FAT32. Anslutningar och inställningar Med logo-sidan vänd uppåt För att ta bort det externa minnet 1 Tryck på [/1 för att stänga av spelaren. 2 Dra ut det externa minnet ur EXT-facket. 25