Views
5 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Conectarea la mufele de

Conectarea la mufele de componentă video (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) ConectaŃi mufele „COMPONENT VIDEO OUT” (ieşire video componentă) aleplayerului şi televizorului folosind un cablu de componentă video. Vă veŃi bucura de imagini de calitate. ConectaŃi la mufele „LINE OUT (R-AUDIO-L) (ieşire linie audio dreapta/stânga), folosind cablul audio/video. * Se va vedea “Conectarea playerului” la pagina 15. Când conectaŃi aparatul şi televizorul folosind un cablu de componentă video, deconectaŃi fişa video (galbenă) a cablului audio/video. 18 continuare

Conectarea la o mufă audio/video sau S VIDEO ConectaŃi mufele „LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L) (ieşire linie video, audio dreapta/stânga) ale playerului şi televizorului, folosind cablul audio/video. Vă veŃi bucura de imagini şi sunet de calitate standard. *Se va vedea capitolul “Conectarea playerului” de la pagina 15. Când conectaŃi aparatul şi televizorul folosind un cablu S-video, deconectaŃi fişa video (galbenă) a cablului audio/video. 19