Views
11 months ago

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Sony BDP-S560 - BDP-S560 Mode d'emploi Roumain

Despre securitatea

Despre securitatea reŃelei LAN wireless Comunicarea într-o reŃea LAN wireless se face prin unde radio, ceea ce face ca semnalul wireless sa fie vulnerabil la interceptări. Pentru a proteja comunicarea wireless, aparatul suportă diferite funcŃii de securitate. AsiguraŃi-vă că aŃi configurat setările de securitate în concordanŃă cu mediul în care se află reŃeaua dumneavoastră. ♦ Fără securitate Deşi puteŃi configura setările cu uşurinŃă, oricine poate intercepta semnalul wireless sau se poate conecta la reŃeaua dumneavoastră wireless, chiar şi fără unelte sofisticate. ReŃineŃi că există riscul accesului neautorizat sau a interceptării datelor. ♦WEP WEP aplică setări de siguranŃă comunicaŃiilor pentru a impiedica accesul exterior sau interceptarea datelor de pe reŃeaua dumneavoastră wireless. WEP este o tehnologie de securitate de tip vechi, care permite conectarea dispozitivelor mai vechi, necompatibile cu TKIP/AES. ♦WPA-PSK (TKIP) TKIP este o tehnologie de securitate venită in sprijinul deficienŃelor tehnologiei WEP. TKIP asigură un nivel sporit de siguranŃă faŃă de WEP. ♦WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES) AES este o tehnologie de securitate care foloseste metode de securitate distincte şi mai avansate faŃă de WEP şi TKIP. AES asigură un nivel de siguranŃă sporit faŃă de TKIP sau WEP. SpecificaŃii InformaŃii despre sistem Laser: Semiconductor laser Intrări şi ieşiri (Nume mufă): Tip mufă / Nivel ieşire / ImpedanŃă sarcină) LINE OUT R-AUDIO-L (Linie ieşire stg.-audio-dr.): Mufă Phono/2 Vrms/10 kilohmi IEŞIRE DIGITALĂ (OPTICĂ): Mufă ieşire optică/-18 dBm (lungime undă 660 nm) IEŞIRE DIGITALĂ (COAXIALĂ): Mufă Phono/0.5 Vp-p/75 ohmi IEŞIRE HDMI: Conector standard HDMI cu 19 pini IEŞIRE VIDEO COMPONENTĂ (Y, PB/CB, PR/CR): Mufă Phono/Y: 1.0 Vp-p/ P B/C B, P R/C R: 0.7 Vp-p/75 ohmi LINE OUT VIDEO (ieşire video de linie): Mufă Phono/1,0 Vp-p/75 ohmi LINE OUT S VIDEO (ieşire video S de linie): Mini DIN cu 4 pini/ Y: 1.0 Vp-p, C: 0.3 Vp-p/ 75 ohmi LAN (100): Bornă 100BASE-TX EXT: Fantă memorie externă (pentru conectarea memoriei externe) Ieşire c.c.: 5 V, 500 mA MAX USB: Mufă USB tip A (pentru conexiune cameră digitală fixă şi memorie USB) Wireless Standard LAN wireless: IEEE802.11a/b/g IEEE802.11n draft 2.0 Gama frecvenŃă: Modele europene: Banda 2.4 GHz: canalele 1-13 Banda 5 GHz: canalele 36-64, 100-140 ModulaŃie: Modem DS-SS şi modem OFDM 72

GENERALITĂłI Alimentare: 220 –240 V c.a., 50/60 Hz Puterea consumată: 28 W Dimensiuni (aprox.): 430 mm × 216 mm × 70 mm (lăŃime/înălŃime/ adâncime), inclusiv componentele care ies în afară Masa (aprox.): 2,4 kg Temperatura de funcŃionare: 5 ºC - 35 ºC Umiditatea de funcŃionare: între 25 % şi 80 % Accesorii furnizate Vezi pagina 15. SpecificaŃiile şi modelul se pot modifica fără notificare prealabilă. 73