Views
7 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea cursivã,

Înregistrarea cursivã, cu încetinitorul a acþiunilor desfãºurat rapid (SMTH SLW REC) – DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E Subiectele aflate în miºcare rapidã ºi acþiunile dinamice care nu pot fi surprinse în condiþii de înregistrare obiºnuite, pot fi imortalizate în înregistrãri cursive cu încetinitorul, cu durata de circa 3 secunde. Aceastã facilitate este utilã pentru surprinderea acþiunilor desfãºurate cu rapiditate cum ar fi un joc de golf sau miºcãri dintr-o partidã de tenis. Pentru a modifica reglajul Atingeþi (OPTION) T clapeta , apoi selectaþi reglajul pe care vreþi sã îl modificaþi. • [TIMING]. Selectaþi punctul de început pentru înregistrare dupã ce este apãsat START / STOP. Varianta implicitã este [3sec AFTER]. [3 sec AFTER] [3 sec BEFORE] (HOME) B (HOME) A 1 Deplasaþi comutatorul POWER pentru a porni camera video. 2 Apãsaþi (HOME) A (sau B) pentru a fi afiºat meniul HOME. 3 Atingeþi (CAMERA). 4 Atingeþi [SMTH SLW REC]. • [RECORD SOUND]. Selectaþi [ON] ( ) pentru a suprapune sunet, spre exemplu o conversaþie, peste imagini înregistrate cu încetinitorul (Varianta implicitã este [OFF].). Camera dvs. înregistreazã sunete timp de circa 12 secunde, câtã vreme la pasul 5 este afiºatã indicaþia [Recording...]. b Note • Nu sunt înregistrate sunete în timpul înregistrãrii filmelor de circa 3 secunde. • Calitatea imaginii pentru [SMTH SLW REC] nu este la fel de bunã ca în cazul înregistrãrii obiºnuite. 5 Apãsaþi START / STOP. Este înregistrat un film de circa 3 secunde sub forma unui film de 12 secunde rulat cu încetinitorul. Când dispare indicaþia [Recording...], înregistrarea s-a încheiat. Atingeþi pentru a renunþa la înregistrarea cursivã, cu încetinitorul. 30

Redare (HOME) E Cursor de zoom F (HOME) D Comutatorul POWER A Buton (VIEW IMAGES) C Buton (VIEW IMAGES) B 1 Rotiþi comutatorul POWER A pentru a porni camera video. 2 Apãsaþi (VIEW IMAGES) B (sau C). Pe ecranul LCD apare interfaþa VISUAL INDEX. (Poate trece mai multã vreme pânã ce este afiºatã aceastã interfaþã.) Apare având în fiecare zonã imaginea cea mai recent redatã/ înregistratã (B pentru fotografii). Se revine la interfaþa de înregistrare Precedentele 6 imagini Cautã imaginile dupã datã (pag. 33) Urmãtoarele 6 imagini Se revine la interfaþa de înregistrare (OPTION) 1 : Sunt afiºate filme. 2 : Sunt afiºate fotografii de pe hard disk. 3 : Sunt afiºate fotografii de pe “Memory Stick Duo”. z Observaþie • Deplasând cursorul de zoom F veþi putea alege dacã sã fie afiºate 6, respectiv 12 imagini în interfaþa VISUAL INDEX. Pentru a stabili acest numãr, atingeþi (SETTINGS) din meniul HOME T [VIEW IMAGES SET] T [ DISPLAY] (pag. 61). continuã... 31