Views
9 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

MICREF LEVEL (nivelul

MICREF LEVEL (nivelul microfonului) Puteþi selecta nivelul microfonului pentru înregistrarea sunetului. Selectaþi [LOW] dacã vreþi sã înregistraþi un sunet puternic ºi interesant într-o salã de concerte etc. B NORMAL Sunt înregistrate diverse sunete înconjurãtoare, care sunt convertite la un anumit nivel. LOW ( ) Sunetul din mediul înconjurãtor este înregistrat fidel. Acest reglaj nu este adecvat pentru înregistrarea discuþiilor. FLASH MODE (modul bliþ) – DCR-SR52E/ SR62E/SR72E/SR82E Puteþi regla aceastã funcþie când folosiþi un bliþ extern (opþional) care este compatibil cu camera dvs. Montaþi bliþul extern la Interfaþa Activã pentru Accesorii (pag. 120). B ON ( ) Bliþul lumineazã de fiecare datã. AUTO Acþionarea bliþului este stabilitã în mod automat. SELF-TIMER (cronometrul propriu) Când folosiþi cronometrul propriu, puteþi începe fotografierea cu o întârziere de circa 10 secunde. Apãsaþi PHOTO când pentru opþiunea [SELF-TIMER] este aleasã varianta [ON] ºi apare simbolul . Pentru a anula numãrãtoarea inversã atingeþi [RESET]. Pentru a renunþa la cronometrul propriu selectaþi [OFF]. z Observaþie • Cronometrul propriu poate fi acþionat ºi cu ajutorul butonului PHOTO al telecomenzii (pag. 122), cu excepþia modelelor DCR-SR32E / SR42E. 72

Utilizarea unui calculator Ce puteþi face cu un calculator Windows Dupã ce instalaþi aplicaþia software “Picture Motion Browser” de pe CD-ROM-ul furnizat pe un calculator Windows, puteþi beneficia de operaþiile prezentate în continuare. z Observaþie • Aplicaþia software nu este compatibilã cu calculatoarele Macintosh. Principalele funcþii x Crearea unui DVD folosind funcþia de creare a unui disc printr-o singurã atingere (pag. 77) Puteþi stoca pe un DVD imaginile înregistrate anterior pe hard diskul camerei, apãsând butonul DISC BURN al Staþiei Handycam (One Touch Disc Burn). Operaþia de stocare a imaginilor pe DVD este deosebit de simplã. x Importul la calculator a imaginilor înregistrate pe hard diskul camerei (pag. 81). Puteþi importa pe un calculator imaginile înregistrate pe hard diskul camerei video, printr-o operaþie simplã. x ªtergerea imaginilor înregistrate pe hard diskul camerei cu ajutorul calculatorului -La modelele DCR- SR42E/SR62E/SR82E/SR200E/ SR300E- (pag. 85) Puteþi ºterge imaginile înregistrate pe hard diskul camerei folosind un calculator personal. x Vizionarea filmelor importate la calculator (pag. 86) Puteþi sã gestionaþi imagini dupã data ºi ora la care au fost înregistrate ºi sã le selectaþi pe acelea pe care vreþi sã le urmãriþi sub formã de imagini în miniaturã. Aceste reprezentãri de dimensiuni reduse pot fi mãrite ºi redate ca o succesiune de imagini. x Crearea unui DVD cu montajele de imagini realizate Puteþi realiza montaje ale imaginilor importate pe un calculator (pag. 88). Puteþi crea un DVD cu imaginile selectate (pag. 90). x Crearea unui DVD cu filmele incluse într-o listã de redare la camera video (pag. 91). Puteþi stoca pe un DVD filmele incluse într-o listã de redare la camera dvs. efectuând o operaþie simplã. x Copierea unui DVD T Video Disc Copier (pag. 92) Puteþi copia un DVD creat de dumneavoastrã, exact aºa cum este. Despre funcþia “Help” a aplicaþiilor software Documentaþia Help explicã exhaustiv funcþiile tuturor aplicaþiilor software. Consultaþi documentaþia Help pentru a afla detalii suplimentare dupã ce aþi citit cu atenþie “Ghidul de iniþiere”. Pentru afiºarea informaþiilor Help, faceþi clic pe semnul care apare pe ecran. continuã... 73