Views
8 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

10 Pentru a instala

10 Pentru a instala aplicaþia software, urmaþi instrucþiunile afiºate. În funcþie de calculator, este posibil sã fie necesarã instalarea unor aplicaþii software produse de terþi (care sunt prezentate în continuare). Dacã apare fereastra de instalare, urmaþi instrucþiunile afiºate pentru a instala software-ul solicitat. x Windows Media Format 9 Series Runtime (numai pentru Windows 2000) Aplicaþie software pentru a crea un DVD. x Microsoft DirectX 9.0c Aplicaþie software necesarã pentru a acþiona asupra filmelor. Reporniþi calculatorul (Restart) dacã se solicitã aceasta pentru a încheia instalarea. Simbolurile care asigurã legãtura directã (short-cut), cum ar fi [ ] (Picture Motion Browser), apar pe desktop. Dupã instalarea aplicaþiei software, pe desktop este creat un simbol de trecere directã destinat înscrierii clienþilor pe pagina de internet dedicatã. • Odatã înscriºi la pagina de internet, puteþi beneficia în siguranþã de extrem de utila asistenþã destinatã clienþilor. http://www.sony.net/registration/di/ • Pentru informaþii legate de Picture Motion Browser, vizitaþi urmãtoarea adresã : http://www.sony.net/support-disoft/ 11 Scoateþi discul CD-ROM din drive-ul pentru discuri al calculatorului. z Observaþie • Pentru a afla cum trebuie decuplat cablul USB, consultaþi pagina 79. 76

Crearea unui DVD cu o singurã atingere Tipurile de DVD-uri ce pot fi utilizate Tipurile de discuri ce pot fi utilizate în cazul software-ului furnizat sunt prezentate în tabelul de mai jos. DVD-urile pe care le puteþi folosi diferã în funcþie de calculatorul pe care îl utilizaþi. Pentru detalii legate de DVD-urile compatibile cu calculatorul dvs., consultaþi manualul de utilizare furnizat împreunã cu calculatorul. Este posibil sã nu puteþi reda anumite tipuri de DVD-uri, în funcþie de dispozitivul pe care îl posedaþi. Consultaþi specificaþiile echipamentului de redare pentru informaþii suplimentare privind compatibilitatea. Tipuri de DVD DVD-R Caracteristici • Nereinscriptibil • Ieftine. Utilizate în principal pentru stocarea datelor. • Compatibile cu majoritatea player-elor DVD DVD+R • Nereinscriptibil DVD+R DL • Utilizând sisteme pentru DVD+R-uri cu strat dublu, capacitatea de înregistrare creºte • Nereinscriptibil DVD-RW DVD+RW • Reinscriptibil ºi reutilizabil • Reinscriptibil ºi reutilizabil • Nu sunt acceptate discuri DVD de 8 cm. • La stocarea datelor pe un DVD+RW, datele sunt înregistrate în format VIDEO. Nu puteþi adãuga mai multe date pe un DVD+RW. • Utilizaþi DVD-uri produse de firme de încredere. Este posibil sã nu pãstraþi imaginile corect în cazul în care discurile folosite sunt de slabã calitate. Stocarea imaginilor pe un DVD printr-o singurã atingere (One Touch Disc Burn) Puteþi stoca pe un DVD din calculator imaginile înregistrate pe hard diskul camerei prin apãsarea butonului DISC BURN al staþiei Handycam (One Touch Disc Burn - funcþia de inscripþionare printr-o singurã atingere) fãrã a fi necesarã efectuarea de operaþii complexe la calculator. Imaginile care nu au fost anterior stocate pe un DVD prin intermediul funcþiei One Touch Disc Burn pot fi înregistrate în mod automat pe un DVD. z Observaþii • Datele de imagine stocate anterior pe un DVD cu aceastã operaþie nu pot fi stocate din nou efectuând aceeaºi operaþie. Pentru a stoca din nou datele pe un DVD, importaþi imaginile la calculator (pag. 81). Apoi, stocaþi datele pe un DVD, urmând instrucþiunile de la secþiunea “Crearea ºi copierea pe un DVD” (pag. 90). • Istoria procesului de stocare pentru fiecare imagine în parte este înregistratã în contul utilizatorului care o efectueazã. Dacã folosiþi un alt cont de utilizator, imaginea care a fost deja stocatã pe DVD este inscripþionatã din nou pe DVD. • Dacã nu puteþi stoca toate datele de imagine pe un DVD, datele sunt stocate în mod automat pe mai multe discuri. Numãrul de discuri necesare este afiºat pe ecran la pasul 7. • Fotografiile sunt înregistrate mai întâi pe un DVD. Când stocaþi imaginile pe mai multe discuri, fotografiile sunt înregistrate pe primul DVD. • Calitatea sunetului rãmâne aceeaºi ca la stocarea unui film înregistrat pe 5,1 canale, cu sunet cu efect de învãluire pe un DVD (La modelele DCR-SR190E/SR200E/ SR290E/SR300E). b Notã • Fotografiile de pe un DVD creat folosind funcþia de inscripþionare printr-o singurã atingere nu pot fi redate de un player DVD. Redaþi-le cu ajutorul unui calculator. 77