Views
7 months ago

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Sony DCR-SR42E - DCR-SR42E Mode d'emploi Roumain

Cuprins (continuare)

Cuprins (continuare) Personalizarea camerei video Ce puteþi face cu categoria (SETTINGS - reglaje) din meniul HOME ....................................... 52 Folosirea meniului HOME ............. 52 Lista elementelor de reglaj pentru categoria (SETTINGS) ............. 53 Reglaje pentru filme ................... 54 (Elemente de reglaj pentru înregistrarea filmelor) Reglaje pentru fotografii ............. 57 (Elemente de reglaj pentru înregistrarea fotografiilor) Reglaje de vizualizare a imaginilor ............................... 60 (Elemente de reglaj pentru particularizarea ecranului) Reglaje de sunet / ecran ............. 61 (Elemente de reglaj pentru particularizarea semnalului sonor ºi ecranului) Reglaje legate de ieºirea semnalului .............................. 62 (Elemente de reglaj pentru conectarea altor echipamente) Ceas / Limbã ............................ 63 (Elemente de reglaj pentru stabilirea orei ºi a limbii folosite) Reglaje generale ......................... 64 (Alte elemente de reglaj) Activarea funcþiilor folosind Meniul OPTION............................... 65 Folosirea Meniului OPTION ........... 65 Elemente pentru înregistrare din meniul OPTION ........................ 66 Elemente pentru redare din meniul OPTION .................................... 66 Reglajele funcþiilor din Meniul OPTION ....................... 67 Utilizarea unui calculator Ce puteþi face cu un calculator Windows ................................... 73 Cerinþe de sistem ........................... 74 Instalarea aplicaþiilor software ......... 75 Crearea unui DVD printr-o singurã atingere ..................................... 77 Importul imaginilor la calculator ...... 81 ªtergerea imaginilor înregistrate de la camera video cu ajutorul unui calculator (La modelele DCR-SR42E/ SR62E/SR82E/SR200E/SR300E) ...... 85 Vizualizarea imaginilor importate pe un calculator ...................................... 86 Realizarea de montaje cu imaginile importate ................................... 88 Crearea ºi copierea unui DVD ........ 90 Manevrarea fotografiilor ................... 93 Soluþionarea defecþiunilor Soluþionarea defecþiunilor ................ 94 Indicatori ºi mesaje de avertizare.. 104 Informaþii suplimentare Utilizarea camerei video în strãinãtate ............................................... 108 Structura fiºierelor ºi directoarelor de la camera video ............................110 Întreþinere ºi mãsuri de precauþie ... 111 Referinþe Identificarea pãrþilor ºi a butoanelor 118 Indicatoare afiºate în cursul înregistrãrii / redãrii .................. 123 Glosar .......................................... 127 Index ............................................ 128 6

Exemple de subiecte ºi soluþiile corespunzãtoare pentru înregistrare Verificarea poziþiei la golf B SMTH SLW REC* (Înregistrare cursivã cu încetinitorul) ........... 29 B SPORTS** (Sporturi) ............... 69 Înregistrarea de fotografii în cursul filmãrii B Dual Rec* (Înregistrare dualã)..26 Prim planuri cu flori B PORTAIT (Portret) ................... 69 B FOCUS (Focalizare) ................ 67 B TELE MACRO (Prim planuri la distanþã) .................................. 67 Focalizarea asupra câinelui aflat în partea stângã a ecranului B FOCUS (Focalizare) ................ 67 B SPOT FOCUS (Focalizare punctualã) ............. 67 Obþinerea unei înregistrãri bune pe o pârtie de schi sau pe o plajã B BACK LIGHT (Subiect poziþionat contra luminii) ......................... 28 B BEACH (Plajã) ........................ 69 B SNOW (Zãpadã) ...................... 69 Un copil pe scenã aflat sub lumina reflectoarelor B SPOTLIGHT (Spot de luminã)..69 Focuri de artificii în întreaga lor splendoare B FIREWORKS (Focuri de artificii)69 B FOCUS (Focalizare) ................ 67 Un copil adormit într-un spaþiu slab luminat B NightShot plus** ...................... 27 B NightShot* ............................... 27 B COLOR SLOW SHTR .............. 70 * La modelele DCR-SR190E / SR200E / SR290E / SR300E ** La modelele DCR-SR32E / SR42E / SR52E / SR62E /SR72E / SR82E 7