Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 40 N Att tänka på när du använder den optiska skivenheten Att tänka på när du bränner en skiva ❑ ❑ ❑ Använd endast runda skivor. Använd inte skivor som har annan form (stjärnformiga, hjärtformiga, fyrkantiga osv.), eftersom detta kan skada den optiska skivenheten. Datorn får inte utsättas för våld (skakningar, slag eller stötar) när den optiska skivenheten skriver data på en skiva. Datorns nätkabel eller nätadapter får inte anslutas eller kopplas från medan den optiska skivenheten skriver data till en skiva. Att tänka på när du spelar upp skivor För maximala prestanda när du spelar upp skivor ska dessa rekommendationer följas: ❑ Vissa CD-spelare och datorers optiska enheter kanske inte kan spela ljud-CD-skivor som skapats med skivmedierna CD-R eller CD-RW. ❑ Vissa DVD-spelare och datorers optiska skivenheter kanske inte kan spela upp DVD-skivor som skapats med skivmedierna DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW eller DVD-RAM. ❑ Det kanske inte går att spela upp visst innehåll på Blu-ray Disc-media på datorn eller datorn kanske blir instabil vid Blu-ray Disc-uppspelning. För att spela upp innehåll normalt måste du hämta och installera de senaste uppdateringarna för WinDVD BD med VAIO Update. Information om hur du använder VAIO Update finns i Uppdatera datorn (sidan 29). ❑ Beroende på systemmiljö kan ljudstörningar och/eller förlust av bildrutor uppstå vid uppspelning av AVC HD. ❑ Försätt inte datorn i ett energisparläge samtidigt som en skiva spelas på datorn.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 41 N Att tänka på med regionkoder ❑ Skivorna eller förpackningarna är märkta med en regionkod som anger i vilken region och i vilka sorters enheter som skivan går att spela. Om regionkoden inte är ”2” (Europa hör till region ”2”), ”5” (Ryssland hör till region ”5”), eller ”all” (som betyder att skivan går att spela i de flesta regioner i världen) går det inte att spela skivan på datorn. ❑ ! Om du ändrar regionkoden under tiden som programmet WinDVD eller WinDVD BD körs måste du starta om programmet eller ta ut skivan och sätta in den igen för att den nya inställningen ska gälla. Försök inte ändra regionkodsinställningarna för enheten. De problem som eventuellt uppstår vid ändring av regionkodsinställningarna för enheten omfattas inte av garantin.