Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en i.LINK-enhet n 82 N Ansluta en digital videokamera Så här ansluter du en digital videokamera Anslut ena änden av i.LINK-kabeln (1) (medföljer ej) till i.LINK-porten (2) i datorn, och anslut den andra änden till DV In/Out-porten (3) på den digitala videokameran. ✍ Hur det går till att ansluta i.LINK-enheten beror på vad det är för enhet du har. Läs enhetens bruksanvisning om du vill ha mer information. Du kan inte använda innehållet på ”Memory Stick” i en digital videokamera via en i.LINK-anslutning.

Anpassa din VAIO-dator > n 83 N Anpassa din VAIO-dator I detta avsnitt beskrivs kortfattat hur du ändrar VAIO-datorns huvudinställningar. Bland annat får du lära dig att använda och anpassa utseendet på program och verktyg från Sony. ❑ Ställa in lösenordet (sidan 84) ❑ Använda Intel(R) VT (sidan 91) ❑ Använda VAIO Control Center (sidan 92) ❑ Använda VAIO Power Management (sidan 93)