Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 70 N Ansluta en extern bildskärm Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 71 N Ansluta en bildskärm eller en projektor Du kan ansluta en extern bildskärm till datorn, t.ex. en datorskärm eller en projektor. Så här ansluter du en bildskärm eller en projektor 1 Sätt i nätkabeln (1) till den externa bildskärmen eller projektorn i ett vägguttag. 2 Anslut den externa bildskärmen eller projektorn till datorns bildskärmsport (2) med en bildskärmskabel (3). ✍ Vid behov kan du ansluta hörlursuttaget på projektorn till hörlursuttaget (4) i på datorn med en högtalarkabel (5).