Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Använda kringutrustning

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 72 N ! Datorn stöder standarden HDCP som används för att skydda upphovsrättsskyddat material genom att kryptera digitala videosignaler. Detta innebär att du kan spela upp och titta på en stor mängd högkvalitativa filmer och annat material som är upphovsrättsskyddat. Anslut en HDCP-kompatibel bildskärm till datorn för att visa det upphovsrättsskyddade materialet. Om datorn inte är ansluten till en kompatibel bildskärm kan du inte spela upp eller titta på upphovsrättsskyddat material. ✍ Om den externa bildskärmen är utrustad med en HDMI-inport, ansluter du ena änden på en HDMI-kabel till datorns HDMI-utdataport och den andra änden till bildskärmens HDMI-inport. Om datorn är utrustad med en HDMI-utport kan du använda en HDMI till DVI-D-adapter för att ansluta en TFT/DVI-monitor. HDMI-kabeln har både video- och ljudsignaler.

Använda kringutrustning > Ansluta en extern bildskärm n 73 N Ansluta en TV till en HDMI-inport Du kan ansluta en TV med en HDMI-inport till datorn. Så här ansluter du en TV till datorn ! För att kunna höra ljud från enheten som är ansluten till HDMI-utdataporten måste du ändra enhet för utgående ljud. Mer ingående anvisningar finns i Hur ändrar jag enheten för utgående ljud? (sidan 155). 1 Anslut TV-apparatens nätsladd (1) till ett nätuttag. 2 Anslut ena änden av HDMI-kabeln (2) till datorns HDMI-utdataport (3) och den andra änden till TV:n. 3 Byt ingångskanal på TV-apparaten till den externa ingången. 4 Ställ in TV-konfigurationssystemet. ! Om du använder en drivrutin som inte tillhandahålls av Sony visas ingen bild och inget ljud hörs. Använd alltid drivrutinen från Sony för uppdateringar.