Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > n108 N Preventívne opatrenia V tejto kapitole sú popísané bezpečnostné smernice a preventívne opatrenia, ktoré vám majú pomôcť chrániť váš počítač VAIO pred možným poškodením. Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. ❑ Informácie o bezpečnosti (str. 109) ❑ Informácie o starostlivosti a údržbe (str. 111) ❑ Zaobchádzanie s počítačom (str. 112) ❑ Zaobchádzanie s obrazovkou LCD (str. 114) ❑ Používanie napájacieho zdroja (str. 115) ❑ Zaobchádzanie so vstavanou kamerou (str. 116) ❑ Zaobchádzanie s diskami (str. 117) ❑ Používanie batérie (str. 118) ❑ Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“ (str. 119) ❑ Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením (str. 120)

Preventívne opatrenia > Informácie o bezpečnosti n109 N Informácie o bezpečnosti Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu. Zabezpečte primerané prúdenie vzduchu, aby sa predišlo vnútornému prehriatiu počítača. Počítač neumiestňujte na pórovité povrchy, napríklad na handry, posteľné plachty, pohovky, postele ani do blízkosti záclon, ktoré môžu zablokovať jeho vetracie prieduchy. Počítač nepoužívajte priamo na kolenách. Teplota spodnej časti jednotky sa môže počas bežnej prevádzky zvýšiť a po dlhšom čase môže byť takéto používanie nepohodlné alebo spôsobiť popáleniny. Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble. Malé časti, napríklad médiá „Memory Stick“ a redukcie na médiá „Memory Stick“, skladujte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia. Napájací zdroj ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sieťový adaptér neumiestňujte do blízkosti pokožky. Ak sa sieťový adaptér zahrieva a spôsobuje nepohodlie, premiestnite ho ďalej od svojho tela. Na napájací kábel neukladajte ťažké predmety, aby nedošlo k požiaru. Napájací kábel vyťahujte zo sieťovej zásuvky za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotný kábel. Ak zamýšľate počítač dlhší čas nepoužívať, odpojte ho od sieťovej zásuvky. Keď sa sieťový adaptér nepoužíva, odpojte ho od sieťovej zásuvky. Skontrolujte, či je sieťová zásuvka dobre prístupná.