Views
7 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 44 N Poznámky ku kódom regiónov Na disku alebo balení je uvedený kód regiónu označujúci, v ktorom regióne a v akom type prehrávača možno disk prehrávať. Ak je na disku uvedený kód „all“, disk možno prehrávať vo väčšine regiónov sveta. Ak je kód regiónu v mieste vášho bydliska iný ako kód uvedený na disku, disk v počítači nemožno prehrávať. Kód regiónu pre miesto svojho bydliska zistíte z nasledujúcej tabuľky. Miesto bydliska Kód regiónu Miesto bydliska Kód regiónu Miesto bydliska Kód regiónu Afrika 5 Austrália* 4 Čína 6 Európa 2 Filipíny* 3 Hongkong* 3 India* 5 Indonézia* 3 Japonsko* 2 Južná Afrika* 2 Kórea 3 Kuvajt* 2 Malajzia* 3 Nový Zéland* 4 Rusko 5 Saudská Arábia* 2 Singapur* 3 Spojené arabské emiráty* 2 Taiwan 3 Thajsko* 3 Vietnam 3 * Optická jednotka v počítači predvolene nemá priradený kód regiónu.

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 45 N Ak ste doteraz v počítači neprehrávali disk DVD video, pred vložením disku postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Počítač. 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a vyberte možnosť Vlastnosti. 3 Kliknite na kartu Hardvér. 4 Zo zoznamu Všetky diskové jednotky vyberte príslušnú optickú jednotku a kliknite na možnosť Vlastnosti. 5 Kliknite na kartu Oblasť disku DVD. 6 Zo zoznamu vyberte príslušný región a kliknite na tlačidlo OK. ! Počet zmien kódu regiónu je obmedzený. Ak tento počet prekročíte, kód regiónu jednotky sa nastaví natrvalo a nebude ho už možné zmeniť. Počítadlo počtu zmien sa nevynuluje ani zmenou konfigurácie počítača. Na problémy spôsobené zmenou nastavenia kódu regiónu jednotky sa nevzťahuje záruka. Ak zmeníte kód regiónu, kým je spustený softvér WinDVD alebo WinDVD BD, reštartujte softvér alebo vysuňte a znova vložte disk, čím začne platiť nové nastavenie.