Views
8 months ago

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCF13S1E - VPCF13S1E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Batéria n134 N Môže počítač prejsť do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie? Počítač môže prejsť do režimu dlhodobého spánku pri napájaní z batérie, ale niektoré softvérové programy a periférne zariadenia zabraňujú, aby počítač prešiel do tohto režimu. Ak používate program, ktorý bráni systému prejsť do režimu dlhodobého spánku, svoje dáta často ukladajte, aby ste predišli ich strate. Informácie o manuálnej aktivácii režimu dlhodobého spánku nájdete v časti Používanie režimu dlhodobého spánku (str. 28). Prečo nemožno plne nabiť batériu? V nástroji VAIO Control Center je povolená funkcia starostlivosti o batériu, ktorá predlžuje životnosť batérie. Skontrolujte nastavenia nástroja VAIO Control Center. Čo robiť, ak sa zobrazí hlásenie o nekompatibilite alebo nesprávnom vložení batérie a počítač prejde do režimu dlhodobého spánku? ❑ ❑ Problém môže byť v tom, že batéria nie je vložená správne. Ak chcete tento problém vyriešiť, vypnite počítač a vyberte batériu. Potom batériu vložte do počítača. Podrobnosti nájdete v časti Vloženie alebo vybratie batérie (str. 19). Ak problém pretrváva, znamená to, že vložená batéria nie je kompatibilná. Vyberte batériu a obráťte sa na autorizované servisné stredisko alebo stredisko technickej podpory spoločnosti Sony. Informácie, ako nájsť najbližšie stredisko alebo zástupcu, sú uvedené v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5).

Odstraňovanie porúch > Vstavaná kamera n135 N Vstavaná kamera Prečo sa v hľadáčiku nezobrazuje žiadny obraz alebo sa zobrazuje obraz zlej kvality? ❑ ❑ ❑ Vstavanú kameru nemôže zdieľať viac ako jedna softvérová aplikácia. Skôr ako spustíte inú aplikáciu, ukončite aktuálne spustenú aplikáciu. Keď sledujete rýchlo sa pohybujúci objekt, v hľadáčiku sa môže objaviť určité rušenie, napríklad vodorovné pruhy. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Ak problém pretrváva, reštartujte váš počítač. Prečo má zosnímaný obraz nízku kvalitu? ❑ ❑ ❑ Snímky zachytené pod žiarivkovými svietidlami môžu vykazovať odrazy svetla. Tmavé časti zachytených snímok sa môžu javiť ako rušenie. Ak je ochranný kryt objektívu znečistený, nedajú sa zachytiť jasné zábery. Kryt očistite. Pozrite si časť Vstavaná kamera (str. 111). Čo robiť, ak v nahratých videách chýbajú snímky a zvuk sa prerušuje? ❑ ❑ ❑ Nastavenia efektov vo vašej softvérovej aplikácii môžu spôsobovať straty snímok. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvérovej aplikácii. V počítači môže bežať viac softvérových aplikácií, ako počítač dokáže zvládnuť. Ukončite aplikácie, ktoré momentálne nepoužívate. Funkcia správy napájania počítača môže byť aktívna. Skontrolujte výkon procesora.