Views
9 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Onderdelen en

Onderdelen en bedieningselementen Afstandsbediening ONE-TOUCH THEATRE PLAY TV BRAVIA Sync SLEEP NIGHT DYNAMIC BASS TV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CLEAR 0 TIME DIGITAL ANALOG SYSTEM MENU D.TUNING FUNCTION SOUND MODE PRESET REPLAY ADVANCE PRESET TUNING TUNING SCENE SEARCH 0 PROG DISPLAY De toetsen 5, Meer informatie vindt u op de pagina's tussen haakjes. RETURN TOP MENU DISPLAY HOME POP UP/MENU /DIGITAL, PROG + en N zijn voorzien van een voelstip. Gebruik de voelstip als richtpunt wanneer u de afstandsbediening gebruikt. • : om het toestel te bedienen • : om de tv te bedienen (Raadpleeg "De tv bedienen met de bijgeleverde afstandsbediening" (pagina 74) voor meer informatie.) OPTIONS TOOLS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A THEATRE (pagina 69) Schakelt automatisch over naar de optimale videomodus voor het bekijken van films. ONE-TOUCH PLAY (pagina's 39, 69) Door enkel op deze knop te drukken, wordt de tv ingeschakeld, wordt de BD/DVDingang geactiveerd en begint het toestel automatisch een disc af te spelen. TV "/1 (aan/stand-by) (pagina 74) Schakelt de tv in of activeert de standbystand. "/1 (aan/stand-by) (pagina's 30, 31, 39, 55) Schakelt het toestel in of activeert de standbystand. B SLEEP (pagina 76) Stelt de Sleep Timer in. NIGHT (pagina 54) Activeert de nachtmodus. DYNAMIC BASS (pagina 53) Versterkt de lage tonen. TV (pagina 74) Wijzigt de bron die met de afstandsbediening wordt bediend naar TV. C Cijfertoetsen (pagina's 39, 56, 74) Hiermee kunt u titel/hoofdstuknummers, radiofrequenties enz. invoeren. CLEAR (pagina's 44, 57) Wist het invoerveld. / (teletekst) (pagina 74) Activeert teletekst. TIME (pagina 44) Geeft de verstreken/resterende speelduur weer op het uitleesvenster op het voorpaneel. - (pagina 74) Gebruik - voor het selecteren van een kanaalnummer hoger dan 10. D (audio) (pagina's 52, 53) Selecteert het audioformaat/de audiotrack.

(ondertiteling) (pagina 42) Selecteert de taal van de ondertiteling wanneer meertalige ondertitels opgenomen zijn op een BD-ROM/DVD VIDEO. D.TUNING (pagina 57) Selecteert de radiofrequenties. (hoek) (pagina 42) Schakelt over naar andere kijkhoeken wanneer meerdere hoeken werden opgenomen op een BD-ROM/DVD VIDEO. SYSTEM MENU (pagina's 36, 46, 53, 57, 61, 76) Opent het systeemmenu. DIGITAL (pagina 74) Schakelt over naar digitale modus. ANALOG (pagina 74) Schakelt over naar analoge modus. (breed) (pagina 74) Wijzigt de breedte-/hoogteverhouding van de aangesloten tv. E Kleurtoetsen (rood/groen/geel/blauw) (pagina's 74, 90) Sneltoetsen voor het selecteren van items in de menu's van bepaalde BD's (kan ook worden gebruikt voor interactieve Javafuncties van een BD). F TOP MENU (pagina 43) Opent of sluit het hoofdmenu van de BD of DVD. DISPLAY (pagina 44) Geeft de afspeelinformatie weer op het tvscherm. POP UP/MENU (pagina 43) Opent of sluit het pop-upmenu van de BD- ROM of het menu van de DVD. OPTIONS (pagina's 39, 47, 49, 55) Geeft het optiemenu weer op het tv-scherm. HOME (pagina's 31, 39, 47, 49, 55, 71, 79) Opent of sluit het startmenu van het toestel. RETURN (pagina's 74, 90) Keert terug naar de vorige weergave. C/X/x/c Verplaatst de markering naar een weergegeven item. (ENTER) Bevestigt het geselecteerde item. (gids) (pagina 74) Geeft de Digitale Elektronische Programmagids (EPG) weer. TOOLS (pagina 74) Het bedieningsmenu voor de huidige schermweergave weergeven. G FUNCTION (pagina's 35, 39, 47, 49, 55, 60) Selecteert de weergavebron. SOUND MODE (pagina 51) Selecteert de geluidsmodus. H Knoppen afspeelbediening Zie "Afspelen" (pagina 39). ./> (vorige/volgende) REPLAY/ADVANCE m/M (snel terugspoelen/snel vooruitspoelen) N (afspelen) X (pauzeren) x (stoppen) Radiobedieningstoetsen Zie "Tuner" (pagina 55). PRESET +/– TUNING +/– I (geluidsonderdrukking) (pagina's 39, 47, 74) Schakelt het geluid tijdelijk uit. 2 (volume) +/– (pagina's 39, 74) Past het volume aan. PROG +/– (pagina 74) Gaat naar het vorige/volgende kanaal. c/C (pagina 74) Nadat u op / hebt gedrukt, kunt u de volgende (c) of vorige (C) tekstpagina kiezen. t/ (tv-ingang) (pagina 74) Schakelt de invoerbron van de tv tussen de tv en andere bronnen. 11 NL