Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

[BD/DVDinstellingen] 86

[BD/DVDinstellingen] 86 NL U kunt specifieke instellingen invoeren voor het afspelen van BD/DVD. x [BD/DVD-menu] U kunt de standaard menutaal selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's. Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt het scherm om de taalcode in te voeren. Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 108) en voer de code voor uw taal in. x [Audio] U kunt de standaardtaal van het geluid selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's. Als u [Origineel] kiest, wordt de voorkeurtaal op de disc gekozen. Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt het scherm om de taalcode in te voeren. Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 108) en voer de code voor uw taal in. x [Ondertiteling] U kunt de standaardtaal van de ondertiteling selecteren voor BD-ROM's en DVD VIDEO's. Als u [Selecteer taalcode] selecteert, verschijnt het scherm om de taalcode in te voeren. Raadpleeg "Taalcodelijst" (pagina 108) en voer de code voor uw taal in. x [Kinderbeveiliging voor BD] Het afspelen van sommige BD-ROM's kan beperkt worden afhankelijk van de leeftijd van de gebruikers. Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes. 1 Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen. 2 Druk op X/x om [OK] te selecteren en druk vervolgens op . 3 Druk op X/x om de leeftijdsgrens te selecteren en druk op . Hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking. Als u [Stel leeftijdsgrens in] selecteert, dan kunt u een leeftijdgrens van [0] tot [255] invoeren met behulp van C/X/x/c en de cijfertoetsen. Om de kinderbeveiliging uit te schakelen Selecteer [Geen beperkingen]. Opmerking • Reset het toestel (pagina 92) en stel een nieuw wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 87)) als u het wachtwoord vergeet. • Bij het afspelen van discs zonder kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de weergave niet worden beperkt. • Bij sommige discs kan u worden gevraagd het kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het afspelen van de disc. Voer in dit geval uw wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau. • Als u [255] selecteert bij [Stel leeftijdsgrens in], dan wordt de kinderbeveiliging geannuleerd. Tip • U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord] (pagina 87). x [Kinderbeveiliging voor DVD] Voor de weergave van sommige DVD VIDEO's kan bijvoorbeeld een leeftijdsbeperking worden ingesteld. Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes. 1 Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen. 2 Druk op X/x om [OK] te selecteren en druk vervolgens op . 3 Druk op X/x om een niveau te selecteren en druk vervolgens op . Hoe lager de waarde, hoe strenger de beperking. Om de kinderbeveiliging uit te schakelen Selecteer [Geen beperkingen]. Opmerking • Reset het toestel (pagina 92) en stel een nieuw wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 87)) als u het wachtwoord vergeet. • Bij het afspelen van discs zonder kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de weergave niet worden beperkt.

• Bij sommige discs kan u worden gevraagd het kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het afspelen van de disc. Voer in dit geval uw wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau. Tip • U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord] (pagina 87). x [Regiocode van kinderbeveiliging] Het afspelen van sommige BD-ROM's of DVD VIDEO's kan worden beperkt op basis van het geografische gebied. Scènes kunnen vergrendeld of vervangen worden door andere scènes. 1 Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen. 2 Druk op X/x om [OK] te selecteren en druk vervolgens op . 3 Druk op X/x om de regiobeperking te selecteren en druk op . Als u [Selecteer regiocode] selecteert, verschijnt het scherm om de regiocode in te voeren. Raadpleeg "Codelijst kinderbeveiliging" (pagina 108) en voer de code voor uw regiobeperking in. Opmerking • Reset het toestel (pagina 92) en stel een nieuw wachtwoord in (zie [Wachtwoord] (pagina 87)) als u het wachtwoord vergeet. • Bij het afspelen van discs zonder kinderbeveiligingsfunctie kan met dit toestel de weergave niet worden beperkt. • Bij sommige discs kan u worden gevraagd het kinderbeveiligingsniveau te wijzigen tijdens het afspelen van de disc. Voer in dit geval uw wachtwoord in en wijzig vervolgens het niveau. Tip • U kunt het wachtwoord wijzigen. Zie [Wachtwoord] (pagina 87). 1 Voer het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen. 2 Druk op X/x om [OK] te selecteren en druk vervolgens op . Het wachtwoord wijzigen 1 Voer na Stap 1 het wachtwoord (vier cijfers) in met de cijfertoetsen. 2 Druk op X/x om [OK] te selecteren en druk vervolgens op . 3 Voer een nieuw wachtwoord in met behulp van de cijfertoetsen. 4 Druk op X/x om [OK] te selecteren en druk vervolgens op . x [Weergavelaag van hybridedisc] U kunt selecteren aan welke laag voorrang wordt gegeven bij het afspelen van een hybridedisc. Schakel het toestel uit en opnieuw in om de instelling te wijzigen. [BD]: hiermee speelt u de BD-laag af. [DVD/CD]: hiermee speelt u de dvd- of cd-laag af. x [BD-internetverbinding] U kunt kiezen of internetverbindingen van een BD (in BDMV-modus) die wordt afgespeeld, al dan niet worden toegestaan. Netwerkverbindingen en -instellingen zijn vereist wanneer u deze functie gebruikt (pagina 90). [Toestaan]: kies normaal deze instelling. [Niet toestaan]: internetverbinding wordt niet toegestaan. Instellingen en afstellingen x [Wachtwoord] U kunt het wachtwoord voor de kinderbeveiliging instellen of wijzigen. Met behulp van een wachtwoord kunt u een beperking instellen voor het afspelen van BD- ROM of DVD VIDEO. Indien nodig kunt u een onderscheid maken tussen de beperkingsniveaus voor BD-ROM's en DVD VIDEO's. 87 NL