Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

9 Druk op SYSTEM MENU.

9 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld. Een vooraf ingesteld nummer wijzigen Selecteer het gewenste vooraf ingestelde nummer door op PRESET +/– te drukken en voer vervolgens stap 3 uit. Als een FM-programma wordt verstoord TUNED ST 58 NL Als een FM-programma wordt verstoord, kunt u kiezen voor mono-ontvangst. Het stereo-effect valt weg maar de ontvangst is beter. 1 Druk op SYSTEM MENU. 2 Druk herhaaldelijk op X/x tot "TUNER MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 3 Druk herhaaldelijk op X/x tot "FM MODE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 4 Druk op of c. 5 Druk op X/x om "MONO" te selecteren. • "STEREO": stereo-ontvangst. • "MONO": mono-ontvangst. 6 Druk op . De instelling wordt aangepast. 7 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld. Vooraf ingestelde zenders benoemen U kunt een naam invoeren voor vooraf ingestelde zenders. Deze namen (bijvoorbeeld "ABC") verschijnen in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer een zender wordt geselecteerd. Voor elke vooraf ingestelde zender kan slechts één naam worden ingevoerd. 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "TUNER FM" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. Er wordt afgestemd op de zender die het laatst werd ontvangen. 2 Druk herhaaldelijk op PRESET +/– om de vooraf ingestelde zender te selecteren die u wilt benoemen. 3 Druk op SYSTEM MENU. 4 Druk herhaaldelijk op X/x tot "TUNER MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 5 Druk herhaaldelijk op X/x tot "NAME IN" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. TUNED ST 6 Druk op of c. 7 Voer een naam in met behulp van C/X/ x/c. Druk op X/x om een teken te selecteren en druk vervolgens op c om de cursor naar de volgende positie te verplaatsen. TUNED ST U kunt een radiozender benoemen met letters, cijfers en andere symbolen. Als u zich hebt vergist Druk herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt wijzigen knippert en druk vervolgens op X/x om het juiste teken te selecteren. Als u een teken wilt wissen, drukt u herhaaldelijk op C/c tot het teken dat u wilt wissen knippert en vervolgens drukt u op CLEAR. 8 Druk op . "COMPLETE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en de zendernaam wordt opgeslagen. 9 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Het Radio Data System gebruiken (RDS) (alleen Europese en Russische modellen) Wat is het Radio Data System? Het Radio Data System (RDS) is een zenddienst die ervoor zorgt dat radiozenders bijkomende informatie samen met het gebruikelijke programmasignaal verzenden. Deze tuner beschikt over handige RDS-functies, zoals de weergave van de zendernaam. De zendernaam verschijnt ook op het tv-scherm. RDS is alleen beschikbaar voor FM-zenders.* * Niet alle FM-zenders hebben een RDS-dienst of een gelijkaardige dienst. Als u het RDS-systeem niet goed kent, contacteert u de plaatselijke radiozenders voor meer informatie over de RDS-diensten in uw streek. Tuner RDS-uitzendingen ontvangen Selecteer een zender uit de FM-band. Wanneer u afstemt op een zender met RDSdiensten, verschijnt de zendernaam* in het uitleesvenster op het voorpaneel. * Als geen RDS-uitzending wordt ontvangen, verschijnt de zendernaam mogelijk niet in het uitleesvenster op het voorpaneel. Opmerking • Het is mogelijk dat RDS niet goed werkt wanneer de zender waarop u hebt afgestemd het RDS-signaal niet goed verzendt of wanneer de signaalsterkte zwak is. 59 NL