Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

4 Druk herhaaldelijk op

4 Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 5 Druk herhaaldelijk op X/x tot "PAIRING" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. Opmerking • Wanneer de draadloze zender niet in het toestel is geplaatst, kan "PAIRING" niet worden geselecteerd. 6 Druk herhaaldelijk op X/x tot "START" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op . Het toestel begint het koppelen en "SEARCH" knippert in het uitleesvenster op het voorpaneel. Om het koppelen te annuleren, drukt u op SYSTEM MENU. 7 Begin met het koppelen van het S-AIRsub-apparaat. x Voor de surroundversterker Druk op POWER op de surroundversterker om deze in te schakelen en druk op PAIRING op het achterpaneel van de surroundversterker. De PAIRING-aanduiding van de surroundversterker knippert rood wanneer het koppelen begint. Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld, wordt de PAIRING-aanduiding van de surroundversterker rood en verschijnen "PAIRING" en "COMPLETE" afwisselend in het uitleesvenster op het voorpaneel. Tip • Gebruik een smal voorwerp zoals een paperclip om te drukken op PAIRING op het achterpaneel van de surroundversterker. x Voor de S-AIR-ontvanger Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de S-AIR-ontvanger. Wanneer de geluidstransmissie is ingesteld, verschijnen "PAIRING" en "COMPLETE" afwisselend in het uitleesvenster op het voorpaneel. 66 NL 3 Druk op SYSTEM MENU. Opmerking • Voer de koppeling uit binnen enkele minuten na het uitvoeren van stap 5. Als u dit niet doet, verschijnen "PAIRING" en "INCOMPLETE" afwisselend in het uitleesvenster op het voorpaneel. Om verder te gaan met koppelen, drukt u op en begint u opnieuw vanaf stap 5. Om het koppelen te annuleren, drukt u op SYSTEM MENU. 8 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld. Opmerking • Wanneer u de koppeling uitvoert, verschijnt "(PAIRING)" naast het ID op het scherm voor het selecteren van het ID. Het koppelen annuleren Wijzig de ID-instelling van het toestel met de S-AIR ID-schakelaar van het toestel. Als u een nieuw ID selecteert, wordt de koppeling geannuleerd. De S-AIR-status van het toestel controleren U kunt de S-AIR-status, zoals het S-AIR ID of koppelingsinformatie, controleren. 1 Druk op SYSTEM MENU. 2 Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 3 Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR ID" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. Het S-AIR ID van het toestel verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. Wanneer het toestel wordt gekoppeld, verschijnt "(PAIRING)" naast het ID. 4 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld.

Als de geluidstransmissie onstabiel is Voor de surroundversterker Voor de S-AIR-ontvanger Wanneer u meerdere draadloze systemen gebruikt die gebruik maken van de 2,4 GHzband, zoals een draadloze LAN of Bluetooth, is het mogelijk dat de transmissie van S-AIRproducten of andere draadloze systemen onstabiel is. Wanneer dit het geval is, kunt u de transmissie verbeteren door de volgende "RF CHANGE"-instelling te wijzigen. 1 Druk op SYSTEM MENU. 2 Druk herhaaldelijk op X/x tot "S-AIR MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 3 Druk herhaaldelijk op X/x tot "RF CHANGE" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. Opmerking • In de meeste gevallen hoeft u deze instelling niet te wijzigen. – Wanneer "RF CHANGE" is ingesteld op "OFF", kan transmissie tussen het toestel en het S-AIRsub-apparaat worden uitgevoerd via een van de volgende kanalen. – S-AIR ID A: equivalent kanaal voor IEEE 802.11b/g-kanaal 1 – S-AIR ID B: equivalent kanaal voor IEEE 802.11b/g-kanaal 6 – S-AIR ID C: equivalent kanaal voor IEEE 802.11b/g-kanaal 11 • De transmissie kan worden verbeterd door het transmissiekanaal te wijzigen (frequentie) van de andere draadloze systemen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de andere draadloze systemen. Extern geluidsapparaat Opmerking • Wanneer de draadloze zender niet in het toestel is geplaatst, kan "RF CHANGE" niet worden geselecteerd. 4 Druk op X/x om de gewenste instelling te selecteren. • "AUTO": kies normaal deze instelling. Het toestel wijzigt "RF CHANGE" automatisch naar "ON" of "OFF". • "ON": het toestel verzendt geluid door te zoeken naar een kanaal dat beter geschikt is voor verzending. • "OFF": het toestel verzendt geluid door het kanaal voor verzending vast te leggen. 5 Druk op . De instelling wordt aangepast. 6 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld. 7 Wanneer u "RF CHANGE" instelt op "OFF", selecteert u het ID waarbij de geluidsoverdracht zo stabiel mogelijk is (pagina 62). 67 NL