Views
7 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Het toestel en de tv

Het toestel en de tv tegelijkertijd uitschakelen (Systeem uitschakelen) Wanneer u de tv uitschakelt met de POWERknop op de afstandsbediening van de tv of TV "/1 op de afstandsbediening van het toestel, wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. Opmerking • Voordat u de functie Systeem uitschakelen gebruikt, stelt u de functie in op tv-invoer. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie. • Afhankelijk van de status van het toestel, wordt het toestel of een aangesloten component mogelijk niet automatisch uitgeschakeld. Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de aangesloten componenten voor meer informatie. Het geluid van de tv weergeven via de luidsprekers van dit toestel (Geluidscontrole van het systeem) U kunt het geluid van de tv op een eenvoudige manier weergeven via dit toestel. Om deze functie te gebruiken, sluit u het toestel aan op de tv met een audiokabel en een HDMIkabel (pagina 23). U kunt de functie geluidscontrole van het systeem als volgt gebruiken: • Het is heel eenvoudig om het geluid van de tv via de luidsprekers van dit toestel te laten weergeven. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv voor meer informatie. • Wanneer het toestel wordt ingeschakeld, wordt het geluid van de tv uitgevoerd via de luidsprekers van het toestel. • Wanneer het geluid van de tv wordt voortgebracht door de luidsprekers van het toestel, kunt u het volume aanpassen en het geluid van het toestel uitschakelen met de afstandsbediening van de tv. 70 NL Opmerking • Terwijl de tv in de PAP (picture and picture)-modus is, werkt de functie geluidscontrole van het systeem niet. Wanneer de tv de PAP-modus verlaat, schakelt de uitvoermethode van de tv terug naar de modus die was geactiveerd voor de PAP-modus. Het maximale volumeniveau van het toestel instellen (Volumelimiet) Als u via het tv-menu of door te drukken op THEATRE de uitvoermethode van de tv wijzigt naar de luidspreker van het toestel, kan luid geluid worden uitgevoerd afhankelijk van het volumeniveau van het toestel. U kunt dit voorkomen door het maximale volumeniveau te beperken. Zie [Volumelimiet] (pagina 88) voor meer informatie. De schermtaal van de tv wijzigen (Taal volgen) Wanneer u de schermtaal van de tv wijzigt, wordt de schermtaal van het toestel eveneens gewijzigd wanneer u het toestel uit- en daarna weer inschakelt.

De juiste instellingen automatisch kalibreren EZW-T100 ANTENNA COAXIAL 75 FM [Autokalibratie] D. C. A. C. (Digital Cinema-autokalibratie) kan het juiste surroundgeluid automatisch instellen. Opmerking • Het toestel geeft een luid testgeluid weer bij het opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het geluid niet stiller zetten. Houd rekening met kinderen en buren. 1 Druk op HOME. Het startmenu verschijnt op het tv-scherm. 2 Druk op C/c om [Instellen] te selecteren. 3 Druk op X/x om [Audio-instellingen] te kiezen en druk vervolgens op . 4 Druk op X/x om [Autokalibratie] te selecteren en druk vervolgens op . Het bevestigingsscherm voor [Autokalibratie] verschijnt. 5 Sluit de kalibratiemicrofoon aan op de A.CAL MIC-aansluiting op het achterpaneel. Plaats de kalibratiemicrofoon op oorhoogte met behulp van een statief (niet bijgeleverd). De voorzijde van elke luidspreker moet naar de kalibratiemicrofoon gericht zijn en er mogen zich geen hindernissen bevinden tussen de luidsprekers en de kalibratiemicrofoon. SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EXT TV DC5V 500mA MAX 6 Druk op X/x om [Starten] te selecteren Selecteer [Annuleren] als u wilt annuleren. 7 Druk op . [Autokalibratie] wordt gestart. Het toestel past automatisch de luidsprekerinstellingen aan. Maak geen geluid terwijl de meting bezig is. Opmerking • Controleer of de surroundversterker wordt ingeschakeld en installeer deze op de geschikte plaats voordat u [Autokalibratie] uitvoert. Als u de surroundversterker installeert op een ongeschikte plaats, zoals in een andere kamer, wordt er geen correcte meting verkregen. • Wanneer u de draadloze surroundluidsprekerkit (WAHT-SBP1, optioneel) gebruikt voor de surroundachterluidsprekers (pagina 17), plaatst u de luidsprekers op een goede locatie en schakelt u de surroundversterker in. • Er wordt een luid testgeluid weergegeven bij het opstarten van [Autokalibratie]. U kunt het geluid niet stiller zetten. Houd rekening met kinderen en buren. L R AUDIO AUDIO IN AUDIO IN L R A. CAL MIC ECM-AC2 Kalibratiemicrofoon Andere handelingen 71 NL