Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Het externe geheugen

Het externe geheugen plaatsen Aan de slag Plaats het externe geheugen (een USB-flashgeheugen, zoals Sony USM2GL, USM4GL of USM1GH van 1 GB of groter, niet bijgeleverd) in de EXT-sleuf. Controleer of "EXT" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel wanneer u het toestel inschakelt. Door een extern geheugen aan te sluiten, kunt u extra inhoud (BonusView/BD-Live) bekijken, afhankelijk van de disc (pagina 46). Achterpaneel van het toestel ANTENNA COAXIAL 75 EZW-T100 FM COMPONENT VIDEO OUT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR LAN(100) SPEAKER HDMI OUT DC5V DMPORT 700mA MAX SAT/CABLE DIGITAL IN TV DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL EXT DC5V 500mA MAX TV AUDIO L R R AUDIO IN AUDIO IN L A. CAL MIC ECM-AC2 Met de contactpunten naar boven SPEAKER FRONT R FRONT L SUR R SUR L CENTER SUBWOOFER Bijv. Sony USM2GL (niet bijgeleverd) Opmerking • Plaats het externe geheugen zover mogelijk in de EXT-sleuf. • Plaats het externe geheugen recht in de sleuf. Als u het externe geheugen forceert in de sleuf, zal dit zowel het externe geheugen als het toestel beschadigen. • Houd het externe geheugen uit de buurt van kinderen om te verhinderen dat ze het per ongeluk inslikken. • Oefen geen overmatige druk uit op het externe geheugen als dit in de sleuf zit. Dit kan namelijk een storing veroorzaken. • Om beschadigde gegevens of schade aan het externe geheugen te vermijden, schakelt u beter het toestel uit tijdens het plaatsen of verwijderen van het externe geheugen. • Plaats geen extern geheugen dat foto- of muziekbestanden bevat om te vermijden dat deze bestanden zouden beschadigd raken. Het externe geheugen verwijderen 1 Druk op "/1 om het toestel uit te schakelen. 2 Trek het externe geheugen uit de EXT-sleuf. 28 NL

CENTER SPEAKER SUBWOOFER FRONT R COMPONENT VIDEO OUT Y PB / CB PR / CR FRONT L SPEAKER SUR R SUR L VIDEO OUT DMPORT DC5V 700mA MAX SAT/CABLE TV DIGITAL IN DIGITAL IN COAXIAL OPTICAL DC5V 500mA MAX L TV R AUDIO IN COAXIAL 75 FM AUDIO L A. CAL MIC ECM-AC2 R AUDIO IN Verbinden met het netwerk Verbind de LAN (100)-aansluiting van het toestel met het internet via een netwerkkabel om de software van het toestel te updaten via het netwerk. U kunt eveneens BD-Live gebruiken (pagina 46). Voer de nodige instellingen door in [Internetinstellingen] onder [Netwerkinstellingen] (pagina 90). EZW-T100 ANTENNA Achterpaneel van het toestel Aan de slag HDMI OUT LAN(100) EXT Wanneer u rechtsreeks verbinding maakt met een breedbandrouter Wanneer u verbinding maakt via een draadloze LAN-router Netwerkkabel (niet bijgeleverd) LAN(100) Netwerkkabel (niet bijgeleverd) Draadloze LAN-router (toegangspunt) (niet bijgeleverd) Breedbandrouter (niet bijgeleverd) Naar pc Netwerkkabel (niet bijgeleverd) Ethernet/draadloze LAN-mediaconvertor (niet bijgeleverd) Naar pc Netwerkkabel (niet bijgeleverd) ADSL-modem/ kabelmodem (niet bijgeleverd) ADSL-modem/ kabelmodem (niet bijgeleverd) Internet Internet De software van het toestel updaten via het netwerk Zie [Netwerk-update] (pagina 80) en [Bericht over software-update] (pagina 89). Opmerking • Verbind geen telefoonaansluiting met de LAN (100)-aansluiting. Dit kan namelijk een storing veroorzaken. • Verbind de LAN-aansluiting van het toestel niet met de LAN-aansluiting van een pc. • Afhankelijk van de modem of router verschilt het type netwerkkabel (LAN) (recht of gekruist). Raadpleeg de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de modem of router voor meer informatie over de netwerkkabels (LAN). • Voor een optimale werking van de BD-Live-functies raden wij een internetverbinding aan met een effectieve snelheid van 1 Mbps of hoger. 29 NL