Views
4 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

De vertraging tussen

De vertraging tussen beeld en geluid aanpassen (A/V SYNC) BonusView/BD-Live gebruiken weergegeven met het beeld, kunt u de vertraging tussen beeld en geluid regelen. 1 Druk op SYSTEM MENU. 2 Druk herhaaldelijk op X/x tot "AUDIO MENU" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 3 Druk herhaaldelijk op X/x tot "A/V SYNC" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel en druk vervolgens op of c. 4 Druk op X/x om de vertraging tussen beeld en geluid aan te passen. U kunt aanpassen van 0 ms tot 300 ms in stappen van 25 ms. 5 Druk op . De instelling wordt aangepast. 6 Druk op SYSTEM MENU. Het systeemmenu wordt uitgeschakeld. Opmerking • A/V SYNC werkt mogelijk niet afhankelijk van het ingangssignaal. 46 NL Wanneer het geluid niet tegelijkertijd wordt Sommige BD-ROM's met het "BD-LIVElogo*" bevatten bonusinhoud en andere gegevens die kunnen worden gedownload naar het externe geheugen (lokale opslag) om deze te kunnen bekijken. * 1 Als er een disc is geplaatst, verwijdert u deze uit het toestel. 2 Schakel het toestel uit. 3 Plaats het externe geheugen (niet bijgeleverd) in de EXT-sleuf aan de achterkant van het toestel. Het externe geheugen wordt gebruikt voor lokale opslag. Zorg ervoor dat het externe geheugen correct is ingevoerd in het toestel (pagina 28). 4 Verbind het toestel met een netwerk (pagina 29). 5 Schakel het toestel in. 6 Stel [BD-internetverbinding] in op [Toestaan] bij [BD/DVD-instellingen] (pagina 87). 7 Plaats een BD-ROM met BONUSVIEW/ BD-LIVE. De bedieningswijze varieert naargelang de disc. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van de disc.

Gegevens verwijderen uit het externe geheugen U kunt onnodige gegevens verwijderen. 1 Als er een disc is geplaatst, verwijdert u deze uit het toestel. 2 Druk op HOME. 3 Druk op C/c om [Video] te selecteren. 4 Druk op X/x om [BD-gegevens] te selecteren en druk vervolgens op . 5 Selecteer de naam van de disc en druk op OPTIONS. 6 Selecteer [Wissen] en druk vervolgens op . 7 Selecteer [OK] en druk vervolgens op . De gegevens op de geselecteerde disc worden gewist. Opmerking • Afhankelijk van de BD-ROM is het mogelijk dat de naam van de disc niet wordt weergegeven. Tip • Selecteer [Alles wissen] in stap 6 om alle gegevens in het externe geheugen te wissen. • Druk op in plaats van op OPTIONS in stap 5 om stap 6 over te slaan. Een cd afspelen C/X/x/c, HOME FUNCTION N MUTING 2 +/– 1 4 7 1 Druk herhaaldelijk op FUNCTION tot "BD/DVD" verschijnt in het uitleesvenster op het voorpaneel. 2 Plaats een cd. Het scherm met de muziekspeler wordt weergegeven. 3 Druk op N. Het afspelen start. 2 5 8 0 3 6 9 TIME OPTIONS ./> m/M x X Afspelen Nummer van het huidige muziekstuk en verstreken speelduur 4 Het volume aanpassen door 2 +/– te gebruiken. Het ingestelde volume verschijnt op het tvscherm en in het uitleesvenster op het voorpaneel. 47 NL