Views
8 months ago

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Sony BDV-E300 - BDV-E300 Istruzioni per l'uso Olandese

Energie besparen in de

Energie besparen in de stand-bystand Ga na of de volgende instellingen werden doorgevoerd: – "DEMO" is ingesteld op "DEMO OFF" (pagina 77). – [Standby-stand] is ingesteld op [Normaal] (pagina 89). 78 NL – [Controle voor HDMI] is ingesteld op [Uit] (pagina 68). – "S-AIR STBY" is ingesteld op "STBY OFF" (pagina 64).

U kunt de volgende opties instellen. Instellingen en afstellingen Pictogram Uitleg Het instelscherm gebruiken U kunt diverse beeld- en geluidsinstellingen verrichten. Selecteer (Instellen) in het startmenu als u de instellingen van het toestel wilt veranderen. Opmerking • Weergave-instellingen die op de disc zijn opgeslagen, hebben voorrang op de instellingen via het instelscherm en niet alle beschreven functies zijn beschikbaar. 1 Druk op HOME. Het startmenu verschijnt op het tv-scherm. 2 Druk op C/c om [Instellen] te selecteren. 3 Druk op X/x om het pictogram van de instelcategorie te selecteren die u wilt wijzigen en druk vervolgens op . Voorbeeld: [Video-instellingen] [Netwerk-update] (pagina 80) Hiermee voert u een update uit van de software van het toestel. [Video-instellingen] (pagina 82) Hiermee voert u de videoinstellingen in volgens het type aansluitingen. [Audio-instellingen] (pagina 84) Hiermee voert u de audioinstellingen in volgens het type aansluitingen. [BD/DVD-instellingen] (pagina 86) Hiermee voert u specifieke instellingen in voor het afspelen van BD/DVD. [Foto-instellingen] (pagina 88) Hiermee voert u de instellingen voor foto's in. [HDMI-instellingen] (pagina 88) Hiermee voert u de instellingen voor HDMI in. [Systeeminstellingen] (pagina 89) Hiermee voert u systeeminstellingen in. [Netwerkinstellingen] (pagina 90) Hiermee voert u specifieke instellingen in voor internet en netwerken. [Snelinstelling] (pagina 91) Hiermee voert u de Snelinstelling opnieuw uit om de basisinstellingen in te voeren. [Terugstellen] (pagina 92) Hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van het toestel. Instellingen en afstellingen 79 NL