Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

Leden trefpuntDe Wolf & Partners versterkt de basis vande gouden driehoek België – Afrika - ChinaMeester Francis Goffin.De Wolf & Partners breidt verder uit dankzij de komst van twee nieuwepartners die over een uitzonderlijke ervaring beschikken inzake Centraal-Afrika.Na de komst van Yves Tavernier op 1 maart, stappen nuook twee andere meesters over naar het advocatenkantoor. Het gaatom Meester Francis Goffin en Meester Herman Lemaire. Als deze uitbreidingzich verder voortzet, zal De Wolf & Partners binnen anderhalfjaar 75 advocaten tellen.Francis Goffin is lid van de Franse orde van advocaten in Brussel engespecialiseerd in bedrijfszaken en retail. Meester Herman Lemaire islid van dezelfde orde en heeft ervaring in diverse sectoren zoals de staalindustrie,de bankwereld en de transportsector. Gezien hun uitgebreideervaring in Centraal-Afrika, dragen beide heren bij aan de reputatiewaarvan De Wolf & Partners reeds geniet, inzake het Afrikaanse continent.De samenwerking met Meester Lubala in Kinshasa zal dan ookvoortgezet worden. “De komst van deze twee nieuwe partners kadertin onze strategie om een globaal aanbod van kwalitatief hoogwaardigediensten te kunnen leveren”, aldus Patrick De Wolf.Meester HermanLemaire.De Wolf & PartnersMarsveldplein 21050 BrusselT +32 2 289 64 64www.dewolf-law.beavocats@dewolf-law.be24N°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKMeeting Time sluit zichaan bij de CONCEPTUM! groupMeeting Time sluit zich aan bij de CONCEPTUM! group die hettalent verenigt van de firma’s CPE Exhibitions (organisatorenvan vakbeurzen en beurzen voor het grote publiek) en Warm-Red Communication (communicatie, grafische vormgeving,prepress enz.). Meeting Time telt vandaag 40 medewerkers enis vertegenwoordigd in 3 landen (België, Frankrijk en Spanje).De samenwerking tussen die 3 actoren is reëel en genereerteen zeer complementair en efficiënt aanbod tegenover hetcliënteel. Dankzij de overname van die groep wordt MeetingTime nu CONCEPTUM Conferences & Events, terwijl mentrouw zal blijven aan het bestaande team. Dat team wordtvandaag geleid door Julie Weisenburger, die al meer dan 16jaar actief is in de MICE-industrie en nu managing directorvan Conceptum Conferences & Events wordt.een team: jong en dynamisch, creatief en nauwkeurig, meertaligen steeds uit op nieuwe trendseen methodologie: maximale samenwerking met de klanten de verschillende actoren, van het ontwerp tot de realisatieeen doel: zijn expertise en talenten ten dienste stellen van deklanten, zodoende hun projecten te concretiseren en het succeservan te garanderenSteunend op zijn referenties verbindt Conceptum Conferences& Events zich ertoe een onberispelijke service te leveren.Kwaliteit is zijn enige gedragslijn. Zijn slagzin YOUR SUCCESSIS OUR PASSION blijft meer dan ooit actueel. Nieuwe website:www.conceptum-conferences.eu.Meeting Time – The Conceptum HouseBrusselsesteenweg 539 • 3090 OverijseT+32 2 741 61 70www.conceptum-conferences.euLaurent Ruessmann aan het hoofdvan Crowell & Moring ’sdepartement Europese HandelLaurent Ruessmann is denieuwe vennoot van hetadvocatenkantoor Crowell& Moring.Crowell & Moring LLP heeft het genoegen omde voortdurende uitbreiding van haar departementInternationale Handel aan te kondigen.Laurent Ruessmann vervoegt het kantoorals vennoot en zal aan het hoofd staan vanhet departement Europese Handel, waar hijcliënten zal adviseren in een brede waaier vandomeinen zoals handel, douane en regelgeving,in het kader van Europese wetgeving eninternationale overeenkomsten. Hij vervoegthet kantoor vanuit Sidley Austin LLP, waar hijeen stichtende vennoot was van het Brusselsekantoor in 2003. Ruessmann studeerde aan deUniversiteit van Michigan, waar hij zijn B.A.en J.D. behaalde. Daarnaast heeft hij ook eendiploma in de rechten van de Katholieke Universiteitvan Leuven. Hij is lid van de Brusselsebalie en van de balie van Michigan. Ruessmann wordt algemeen erkendals een autoriteit in internationaal handelsrecht en neemt een prominenteplaats in leidinggevende publicaties zoals Chambers, The Legal 500 en Who’sWho Legal voor wat betreft het handels- en het WHO-recht.Emmanuel Gybels,managing partner van het Brusselse kantoor van Crowell & Moring,zegt over Ruessmann: “De uitgebreide internationale ervaring van Laurentis een toegevoegde waarde bij de waaier van diensten die het Brusselsekantoor van Crowell & Moring aanbiedt, gaande van mededingingsrechttot intellectueel eigendomsrecht en geschillenbeslechting. Laurent’s aanwinstbewijst dat we blijven investeren in onze groei in Europa en in eenhoogstaande dienstverlening voor onze cliënten die wereldwijd groeien.”Crowell & MoringKoningsstraat 71 • 1000 BrusselT +32 2 282 40 82 - www.crowell.com

More magazines by this user
Similar magazines