Dynamiek Juni 2011 - BECI

beci.be

Dynamiek Juni 2011 - BECI

Leden trefpuntPWC wordt hoofdsponsor van KVBVPwC wordt met onmiddellijke ingang hoofdsponsor vande Koninklijke Belgische Voetbalbond. Het contract loopttot en met 31 juli 2014. PwC is daarmee de elfde Main Sponsorin het rijtje van grote bedrijven die met de KBVB eencommercieel contract afsloten.De andere tien Main Sponsors zijn Aannemingen Verelst,Belgacom, Burrda Sport, Coca-Cola, ERGO, ING, Jupiler, Lotto,RTL Sport & Sporza.PwC levert sectorgerichte diensten op het vlak van audit,fiscaliteit en adviesverlening. Wereldwijd werken binnenhet PwC-netwerk 161.000 mensen, in België zijn er dat1400.Philippe Vyncke, partner bij PwC, is trots dat PwC de komende4 jaar zijn naam zal verbinden aan de KBVB en deRode Duivels: “Wij willen de komende jaren op een verrassendeen originele manier deze sponsorovereenkomstinvullen. Als audit- en adviesorganisatie willen wij vanuitonze maatschappelijke betrokkenheid en met onze kenniseen bijdrage leveren aan de verdere professionaliseringvan het voetbal in België. We zien enkele belangrijke synergieëntussen PwC en de KBVB. De belangrijkste is datwe allebei getalenteerde en ambitieuze mensen vooruitwillen helpen. In de periode van ons contract zullen wemeer dan 1000 getalenteerd mensen aanwerven.Ook teamwork, teamspirit en samenwerking zijn belangrijkeelementen voor beide organisaties, en dat in eenomgeving die openstaat voor mensen van verschillendeachtergronden. En het is ook gewoon leuk. We zijn trotsop onze nationale ploeg en willen ook hen helpen in hun‘move forward’.”PwCWoluwe GardenWoluwedal 181932 Sint-Stevens-WoluweT +32 2 710 42 11info@pwc.bewww.pwc.be31Studie van Frajlick Campus:Generatie Y, X en de Baby Boomers, de stereotypes voorbijN°6 - JUNI 2011 - DYNAMIEKCéline Rouaux,Communication Manager van Frajlick Campus.In tegenstelling tot wat je op het eerste zicht zou verwachten,heeft de Generatie X (van 31 tot 45 jaar) het minst telijden onder stress bij het gebruik van de nieuwe informatietechnologie.Dat is slechts een van de verrassende resultatenvan het onderzoek uitgevoerd door Frajlick Campus.Dit communicatiebedrijf voerde recent een studie uit naarde drie grote generaties die nu actief zijn op de arbeidsmarkt(Generatie Y, Generatie X en de Baby Boomers). Deresultaten gaan vaak in tegen de stereotypische opvattingendie in onze samenleving bestaan. Het thema van de“Generatie Y” (de jongeren van 18 tot 30 jaar) is brandendactueel in de bedrijfswereld. De massale instroom vandeze jongeren op de arbeidsmarkt heeft heel wat vragenopgeworpen, in het bijzonder wat betreft HR-beleid enmanagement. Wie zijn deze jongeren? Hoe verschillen zevan werknemers die tot een andere generatie behoren (deGeneratie X, van 31 tot 45 jaar en de Baby Boomers, van46 tot 65 jaar)? Deze vragen zijn vaak aanleiding tot gemengdegevoelens: tegenover de voordelen van de GeneratieY, gezien als een nieuwe wind in de ondernemingen,staan eerder negatieve beoordelingen over hun “onaangepast”gedrag op de werkvloer, hun houding als “verwendekinderen” met onrealistische eisen. Tussen deze twee uiterstenworden de HRafdelingen, en vooral de managers,af en toe met verstomming geslagen, zij moeten zich alseersten aanpassen aan dit nieuwe type medewerker. Devolledige studie vindt u hier: www.frajlick.comFrajlick CampusVillalaan 75 • 1190 BrusselT +32 2 534 44 11frajlick@frajlick.bewww.frajlick.com

More magazines by this user
Similar magazines