Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

plan.og.bygningsetaten.oslo.kommune.no

Møteplasser i multietniske utemiljøer - Plan - Domene

sitt eget gårdsrom blir delvis både en offentlig, eller nærmere bestemt en halvoffentlig ogen privat sak. Halvoffentlig fordi gårdsrommet deles av flere, det omkranses av gårder påalle kanter, og med vinduer vendt ut mot gårdsrommet. Det tilhører mange beboere og erut fra dette en kollektiv arena. Det er samtidig et privat rom, skjermet mot det offentligeutenfor, og utgjør det nærmeste uterommet i forhold til egen bolig. Slik sett fungerergårdsrommet som en forlengelse av boligen. Beboere foretrekker nettopp å sole seg i sitteget gårdsrom fremfor en mer offentlig park eller badestrand. Dette skaper imidlertidvanskelige situasjoner der beboere har forskjellige oppfatninger av bluferdighet, og daspesielt for kvinnene (Ruud 2003:271). Disse argumentene kan overføres til bruk avoffentlige parker. Undersøkelser viser at familier med minoritetsbakgrunn velger parkmed omhu når de for eksempel skal på piknik med hele familien, for å unngå parker derdet ligger mange kvinner som soler seg.Et lignende tema er knyttet til mat. Noen beboere med minoritetsbakgrunn forteller at deikke deltar på sommerfester med felles grilling. De er engstelige for at de skal opplevessom uhøflige hvis de ikke spiser pølser eller annet svinekjøtt som blir servert. Og de erengstelige for at ”de andre” synes at deres mat er rar eller lukter vondt, hvis det ermeningen at de skal ha med mat selv.5.3.4 Manglende vedlikeholdManglende vedlikehold påvirker bruk av offentlige uterom i negativ retning. Menneskertrives ikke med søppel, hundeskitt, hærverk, ødelagte benker og manglende omtanke fordet fysiske miljøet. I flere bydeler både i sentrum og i Groruddalen har det vært egneprosjekter for å holde det ryddig og pent i uterommet. I bydel Grünerløkka fikk de etterhvert et miljøkorps, Bydelsrusken, som sto for denne oppgaven. De ansatte haddeuniformer slik at brukerne av parkene så at noen tok ansvar for å rydde og holde i orden.5.3.5 Stygge områderManglende vedlikehold bidrar til at områder forsøples. Områder som ikke holdes i hevdblir lite fristende for bruk. Eksempler er friområder som blir slitt, trampet ned og55

More magazines by this user
Similar magazines