Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Epidemiologija astme

Epidemiologija astme Prevalenca astme je v razponu od 1 do 10% vsega prebivalstva, • pri otrocih znaša a prevalenca do 30%. • pri odraslih znaša a prevalenca do 5%. • V ZDA prevalenca astme narašča a zadnjih dvajset let, v vseh starostnih skupinah: • leta 1980 je bila prevalenca astme 30,7 oseb/1000 prebivalcev, • leta 1993/94 je znašala ala 53,8 oseb/1000 prebivalcev, • leta 1995 je znašala ala 56,8 oseb/1000 prebivalcev.

Epidemiologija astme Popolnih epidemioloških podatkov o astmi v Sloveniji nimamo. O pogostosti astme v Sloveniji sklepamo po številu bolnišni ničnih nih zdravljenj te bolezni. Po nepopolnih podatkih je pogostost astme v Sloveniji: • v otroški dobi do 4% populacije, • pri odrasli populaciji okrog 1,5%,

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Utrecht (Sanda Šabić)
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Tekmovanje v gradbeni mehaniki 2007 - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...