Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Epidemiologija astme

Epidemiologija astme Prevalenca astme je v razponu od 1 do 10% vsega prebivalstva, • pri otrocih znaša a prevalenca do 30%. • pri odraslih znaša a prevalenca do 5%. • V ZDA prevalenca astme narašča a zadnjih dvajset let, v vseh starostnih skupinah: • leta 1980 je bila prevalenca astme 30,7 oseb/1000 prebivalcev, • leta 1993/94 je znašala ala 53,8 oseb/1000 prebivalcev, • leta 1995 je znašala ala 56,8 oseb/1000 prebivalcev.

Epidemiologija astme Popolnih epidemioloških podatkov o astmi v Sloveniji nimamo. O pogostosti astme v Sloveniji sklepamo po številu bolnišni ničnih nih zdravljenj te bolezni. Po nepopolnih podatkih je pogostost astme v Sloveniji: • v otroški dobi do 4% populacije, • pri odrasli populaciji okrog 1,5%,

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Aktualno: Ali imamo dovolj soli … v glavi? / Grenke ... - Naša lekarna
avgust september 2002.p65 - Zdravniška zbornica Slovenije
Revmatoidni artritis - Društvo študentov medicine Slovenije
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije