Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Epidemiologija astme

Epidemiologija astme Prevalenca astme je v razponu od 1 do 10% vsega prebivalstva, • pri otrocih znaša a prevalenca do 30%. • pri odraslih znaša a prevalenca do 5%. • V ZDA prevalenca astme narašča a zadnjih dvajset let, v vseh starostnih skupinah: • leta 1980 je bila prevalenca astme 30,7 oseb/1000 prebivalcev, • leta 1993/94 je znašala ala 53,8 oseb/1000 prebivalcev, • leta 1995 je znašala ala 56,8 oseb/1000 prebivalcev.

Epidemiologija astme Popolnih epidemioloških podatkov o astmi v Sloveniji nimamo. O pogostosti astme v Sloveniji sklepamo po številu bolnišni ničnih nih zdravljenj te bolezni. Po nepopolnih podatkih je pogostost astme v Sloveniji: • v otroški dobi do 4% populacije, • pri odrasli populaciji okrog 1,5%,

Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Revija 2008/1 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti