Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Epidemiologija astme

Epidemiologija astme Prevalenca astme je v razponu od 1 do 10% vsega prebivalstva, • pri otrocih znaša a prevalenca do 30%. • pri odraslih znaša a prevalenca do 5%. • V ZDA prevalenca astme narašča a zadnjih dvajset let, v vseh starostnih skupinah: • leta 1980 je bila prevalenca astme 30,7 oseb/1000 prebivalcev, • leta 1993/94 je znašala ala 53,8 oseb/1000 prebivalcev, • leta 1995 je znašala ala 56,8 oseb/1000 prebivalcev.

Epidemiologija astme Popolnih epidemioloških podatkov o astmi v Sloveniji nimamo. O pogostosti astme v Sloveniji sklepamo po številu bolnišni ničnih nih zdravljenj te bolezni. Po nepopolnih podatkih je pogostost astme v Sloveniji: • v otroški dobi do 4% populacije, • pri odrasli populaciji okrog 1,5%,

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ALI LAHKO PREPREČIMO LEDVIČNO ODPOVED ZARADI ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
I Rentgenska svetloba - F9
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani