Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Kratko delujoči

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Kadar inhalacija salbutamola ni učinkovita, u se salbutamol lahko aplicira peroralno v obliki sulfata a v 2-42 mg dozi 3-43 4 krat/dan. Višje peroralne doze, do 8 mg 3-43 4 krat/dan, so le redko učinkoviteju inkovitejše e kot nižje doze in jih bolniki ne prenašajo ajo dobro. Začetne doze za starejše e bolnike morajo biti nižje. Doza za 2-62 6 let stare otroke je 1-21 2 mg 3-43 4 krat/dan, za starejše e otroke pa 2 mg 3-43 4 krat/dan. Pri težjih oblikah astme salbutamol apliciramo s pomočjo nebulatorja 2,5-5mg 5mg do 4 krat/dan ali nepretrganih odmerkih 1-21 2 mg/uro v izotonični raztopini natrijevega klorida. Po inhalaciji zdravila nastopi bronhodilatacija čez 5-155 minut in traja 3-63 6 ur. Po peroralni aplikaciji nastopi učinek u v 30 minutah, največji ji bronhodilatacijski učinek nastopi čez 2-32 3 ure in traja do 8 ur.

Dolgo delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Salmeterol Salmeterol je dolgotrajno delujoči i selektivni agonist adrenergičnih nih receptorjev β2. Močan in dolgotrajno delujoč zaviralec sproščanja histamina, levkotrienov in prostaglandina D2 iz mastocitov. Zavira zgodnji in pozni odgovor na inhalirane alergene, ki traja po enkratni dozi dlje kot 30 ur, potem ko bronhodilatacijski učinek u ni več zaznaven. Primeren je za dolgotrajno, redno zdravljenje, dvakrat dnevno, za nadzor nad simptomi astme. Zaradi poznega začetka delovanja, po 10 do 20 minutah, se ne sme uporabljati za zdravljenje akutnih poslabšanj anj astme. Njegov popoln učinek u nastopi običajno šele po aplikaciji večih doz. Uporablja se ob sočasni uporabi inhalacijskih glukokotikoidov. . Dodatek salmeterola inhalacijskemu glukokortikoidu, , predpisanem v majhni ali zmerni dozi, izboljša a pljučno funkcijo, reducira simptome bolezni in zmanjša a potrebo po uporabi kratko delujočega ega agonista adreneričnih nih receptorjev β2. . .

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Rak debelega črevesa in danke - Onkološki inštitut
ISIS oktober 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS maj 04 CS.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ALI LAHKO PREPREČIMO LEDVIČNO ODPOVED ZARADI ...
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9