Views
3 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Kratko delujoči

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Kadar inhalacija salbutamola ni učinkovita, u se salbutamol lahko aplicira peroralno v obliki sulfata a v 2-42 mg dozi 3-43 4 krat/dan. Višje peroralne doze, do 8 mg 3-43 4 krat/dan, so le redko učinkoviteju inkovitejše e kot nižje doze in jih bolniki ne prenašajo ajo dobro. Začetne doze za starejše e bolnike morajo biti nižje. Doza za 2-62 6 let stare otroke je 1-21 2 mg 3-43 4 krat/dan, za starejše e otroke pa 2 mg 3-43 4 krat/dan. Pri težjih oblikah astme salbutamol apliciramo s pomočjo nebulatorja 2,5-5mg 5mg do 4 krat/dan ali nepretrganih odmerkih 1-21 2 mg/uro v izotonični raztopini natrijevega klorida. Po inhalaciji zdravila nastopi bronhodilatacija čez 5-155 minut in traja 3-63 6 ur. Po peroralni aplikaciji nastopi učinek u v 30 minutah, največji ji bronhodilatacijski učinek nastopi čez 2-32 3 ure in traja do 8 ur.

Dolgo delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Salmeterol Salmeterol je dolgotrajno delujoči i selektivni agonist adrenergičnih nih receptorjev β2. Močan in dolgotrajno delujoč zaviralec sproščanja histamina, levkotrienov in prostaglandina D2 iz mastocitov. Zavira zgodnji in pozni odgovor na inhalirane alergene, ki traja po enkratni dozi dlje kot 30 ur, potem ko bronhodilatacijski učinek u ni več zaznaven. Primeren je za dolgotrajno, redno zdravljenje, dvakrat dnevno, za nadzor nad simptomi astme. Zaradi poznega začetka delovanja, po 10 do 20 minutah, se ne sme uporabljati za zdravljenje akutnih poslabšanj anj astme. Njegov popoln učinek u nastopi običajno šele po aplikaciji večih doz. Uporablja se ob sočasni uporabi inhalacijskih glukokotikoidov. . Dodatek salmeterola inhalacijskemu glukokortikoidu, , predpisanem v majhni ali zmerni dozi, izboljša a pljučno funkcijo, reducira simptome bolezni in zmanjša a potrebo po uporabi kratko delujočega ega agonista adreneričnih nih receptorjev β2. . .

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Razvoj in vrednotenje modela farmacevtske skrbi za bolnike z astmo
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Interakcije zdravil za zdravljenje koronarne bolezni
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Poklicne alergijske bolezni, zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
Aktualno: Na sonce le s primerno zaπËito / Kako ... - Naša lekarna
nasvetnik za življenje s hiv - Univerzitetni Klinični Center Ljubljana
glasilozdravni š kezborniceslovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS junij 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
ISIS april 07.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Aktualno: Majhna, a tako pomembna / Zdravilne ... - Naša lekarna
dr. Pavle Bohinc, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo
Farmacevtska kemija radioaktivnih učinkovin
ACE inhibitorji - Fakulteta za farmacijo
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
obstruktivna apneja v spanju - XX. strokovni sestanek sekcije za ...
Prva evangeličanska cerkev v Bodoncih - Fakulteta za arhitekturo ...
Ljudmila Koprivec, Martina Zbašnik-Senegačnik - Fakulteta za ...
AR 2010/1 - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani