Views
4 years ago

FARMAKOTERAPIJA ASTME

FARMAKOTERAPIJA ASTME

Kratko delujoči

Kratko delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Kadar inhalacija salbutamola ni učinkovita, u se salbutamol lahko aplicira peroralno v obliki sulfata a v 2-42 mg dozi 3-43 4 krat/dan. Višje peroralne doze, do 8 mg 3-43 4 krat/dan, so le redko učinkoviteju inkovitejše e kot nižje doze in jih bolniki ne prenašajo ajo dobro. Začetne doze za starejše e bolnike morajo biti nižje. Doza za 2-62 6 let stare otroke je 1-21 2 mg 3-43 4 krat/dan, za starejše e otroke pa 2 mg 3-43 4 krat/dan. Pri težjih oblikah astme salbutamol apliciramo s pomočjo nebulatorja 2,5-5mg 5mg do 4 krat/dan ali nepretrganih odmerkih 1-21 2 mg/uro v izotonični raztopini natrijevega klorida. Po inhalaciji zdravila nastopi bronhodilatacija čez 5-155 minut in traja 3-63 6 ur. Po peroralni aplikaciji nastopi učinek u v 30 minutah, največji ji bronhodilatacijski učinek nastopi čez 2-32 3 ure in traja do 8 ur.

Dolgo delujoči agonisti adrenergičnih receptorjev β2 Salmeterol Salmeterol je dolgotrajno delujoči i selektivni agonist adrenergičnih nih receptorjev β2. Močan in dolgotrajno delujoč zaviralec sproščanja histamina, levkotrienov in prostaglandina D2 iz mastocitov. Zavira zgodnji in pozni odgovor na inhalirane alergene, ki traja po enkratni dozi dlje kot 30 ur, potem ko bronhodilatacijski učinek u ni več zaznaven. Primeren je za dolgotrajno, redno zdravljenje, dvakrat dnevno, za nadzor nad simptomi astme. Zaradi poznega začetka delovanja, po 10 do 20 minutah, se ne sme uporabljati za zdravljenje akutnih poslabšanj anj astme. Njegov popoln učinek u nastopi običajno šele po aplikaciji večih doz. Uporablja se ob sočasni uporabi inhalacijskih glukokotikoidov. . Dodatek salmeterola inhalacijskemu glukokortikoidu, , predpisanem v majhni ali zmerni dozi, izboljša a pljučno funkcijo, reducira simptome bolezni in zmanjša a potrebo po uporabi kratko delujočega ega agonista adreneričnih nih receptorjev β2. . .

Zdravljenje PB - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Dostopnost novih onkoloških zdravil slovenskim bolnikom ...
Analiza uporabe teofilina pri hospitaliziranih bolnikih
Lekarniška dejavnost z osnovami klinične farmacije, bolnišnične ...
dr. Du{an Karba, mag. farm. - Fakulteta za farmacijo - Univerza v ...
Glavni zdravstveni problemi in ukrepi za njihovo reševanje Glavni ...
Diplomska naloga - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
Klinična imunologija, KOPB: zbornik predavanj - Bolnišnica Golnik
ISIS Julij 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Zdravstvene Informacije - Terme Krka
Osebno: Ni vsaka sprememba na dojki rak / Aktualno ... - Naša lekarna
ISIS Avg-Sept 08.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Depresija: njen obraz v starosti in pot iz nje - Inštitut Antona Trstenjaka
ISIS April 08 01.indd - Zdravniška zbornica Slovenije
Katedra za biofarmacijo in farmakokinetiko
Priročnik za obravnavo bolnika v antikoagulacijski ambulanti
življenje in tehnika o elektroporaciji - Univerza v Ljubljani
DiplomskiRed_v2.frame -- /Grega/MyData/University/Oddelek/CGP ...
priporočila za ukrepanje v vrtcu ob nujnih stanjih in nenadno ... - Arnes
Desetič na ESČP v Strasbourg 2010
Interakcije med mikrobi in rastlinami
Viri stroškov - Fakulteta za farmacijo - Univerza v Ljubljani
I Rentgenska svetloba - F9
Borut Juvanec - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani
Revija 2005/2 v PDF - Fakulteta za arhitekturo - Univerza v Ljubljani