metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

e.mentor.edu.pl

metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

PolecamyMarek Hyla, Przewodnik po e-learninguOficyna Ekonomiczna, Kraków 2005O kształceniu przez internet mówi i pisze się coraz więcej. Przejawem wysokiegozainteresowania e-edukacją są coraz liczniej organizowane konferencje i warsztaty, takprzez środowisko akademickie, jak również świat biznesu. Na gruncie polskim idee e--learningu propaguje „e-mentor”. Nieoceniony wkład w promocję e-edukacji miały teżczasopisma elektroniczne „MEWa” i „Wirtualna Edukacja”. Ważnymi pozycjami w biblioteczcekażdego entuzjasty nowoczesnych technologii w dydaktyce są również publikacjepokonferencyjne. Brak jednak oferty zwartych publikacji monograficznych, kompleksowoujmujących problematykę e-learningu. Próbę przełamania tego stanu rzeczy stanowiązapewne starania takich osób, jak Marek Hyla. To już druga książka tego autora, reprezentantae-learningu korporacyjnego. Publikacja w sposób wszechstronny prezentujeproblematykę e-learningu. Jak pisze autor, na e-learning składają się zarówno technologiaoraz treści szkoleniowe, jak i usługi wsparcia procesu nauczania.Przewodnik po e-learningu tworzy sześć rozdziałów. Pierwszy z nich wprowadza czytelnikaw problematykę e-edukacji, prezentuje e-learning na tle procesów szkoleniowych,technologii i oprogramowania, zarządzania kadrami w firmie, rozwoju internetu. Rozdziałdrugi to swoisty przegląd technologiczny. Osoby zainteresowane w szczególnościtechnologią powinny sięgnąć również po pierwszą książkę – E-learning – od pomysłu dorozwiązania. Trzeci rozdział koncentruje się na oprogramowaniu. Czytelnik może zapoznać się z charakterystyką nie tylkosystemów LMS, LCMS, ale również systemów służących do zarządzania kompetencjami i umiejętnościami, wspieraniapracy zawodowej oraz testowania wiedzy. Cześć czwarta koncentruje się na treściach szkoleniowych. Autor prezentujeklasyfikacje kursów e-learningowych, omawia wachlarz barier utrudniających sprawną realizację procesu e-szkolenia,przytacza zasady i standardy budowy struktur kursów oraz ich treści, jak również analizuje gamę podstawowych komponentówtechnologicznych treści szkoleniowych. Na zakończenie autor podjął się także zaprezentowania strony organizacyjnejotoczenia procesów e-learningowych, efektów e-szkoleń, sposobów i kosztów wdrożenia zarówno technologii,jak i prowadzenia kursów, o czym traktują kolejno rozdział piąty i szósty.Po tak krótkim opisie szerokiego wachlarza zagadnień podejmowanych w książce warto podkreślić, iż zakres poruszanejproblematyki wpłynął niekorzystnie na stopień wyczerpania każdego z tematów. Miejscami też trudno zgodzićsię z opiniami autora, jednakże książka ta napisana jest bardzo przystępnym językiem i adresowana do wszystkichzainteresowanych problematyką, w szczególności rozpoczynającym swoją przygodę z e-learningiem. Dodatkowo autorpostawił na atomizację prezentowanych treści. Zaletą tego jest możliwość „wybiórczego czytania książki”. Podsumowując,należy podkreślić, iż pozycja ta wyróżnia się na jeszcze ciągle młodym i rozwijającym się rynku e-learningu w Polscei jest niewątpliwie bardzo cenna. Miejmy nadzieję, że uboga oferta publikacji z tego zakresu będzie nadal wzbogacanao kolejne, zgłębiające tematykę monografie.Zachęcamy do lektury książki Marka Hyli.Publikacja dostępna jest na stronach wydawnictwa: http://www.oe.pl/International Joint Conferences on Computer,Information, and Systems Sciences,and Engineering (CISSE 05),10-20 grudnia 2005,University of Bridgeport, USACISSE 05 to wirtualna konferencja organizowana przezUniversity of Bridgeport. Prelegenci będą prezentowaćswoje referaty z użyciem narzędzi internetowych, a sesjekonferencyjne będą dostępne wyłącznie online – jedyne,czego potrzeba, aby uczestniczyć w tym międzynarodowymforum wymiany poglądów to dostęp do internetu.CISSE 05 składa się z czterech konferencji: InternationalConference on Industrial Electronics, Technology & Automation(IETA 05), International Conference on Telecommunications andNetworking (TeNe 05), International Conference on Systems,Computing Sciences and Software Engineering (SCS² 05), InternationalConference on Engineering Education, InstructionalTechnology, Assessment and E-learning (EIAE 05).Więcej informacji na: http://www.cisse2005.orgMenedżerski Klub Mind MappinguIdea mind mappingu zyskuje w Polsce coraz większegrono zwolenników. Menedżerowie często wykorzystujątechniki map myśli w zarządzaniu projektami i zadaniami,a także w procesie planowania przyszłych działań w swoichfirmach. W lipcu br. z inicjatywy firmy K2Lider powstałMenedżerski Klub Mind Mappingu, który ma na celustworzenie platformy wymiany poglądów i doświadczeń,a także organizację mniej formalnych spotkań dla osóbzainteresowanych tą dziedziną. E-mentor sprawował patronatmedialny nad spotkaniem inaugurującym powstanieKlubu, które odbyło się w budynku Centralnej BibliotekiWojskowej w Warszawie. Wykład wprowadzający, nt. Diagnozaa efektywność działania w zarządzaniu, biznesie, rozwojui życiu prywatnym, z wykorzystaniem Mind Mappingu wygłosiłKazimierz Franciszek Nalepa – założyciel i dyrektor firmyconsultingowo-szkoleniowej Top Management Transmission.Po wykładzie odbyła się dyskusja. Klub zamierzakontynuować comiesięczne spotkania.Więcej informacji na: www.k2lider.plpaździernik 2005 43

More magazines by this user
Similar magazines