metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

e.mentor.edu.pl

metody, formy i programy kształcenia - E-mentor

eContentplus – lepszy dostęp do treści cyfrowychDruga część spotkania poświęcona była podsumowaniuzakończonego programu eContent i prezentacjiwybranych projektówrealizowanych w jegoramach. Tomasz Mardalz Państwowego InstytutuGeologicznego zaprezentowałprojekt eEarth,a Wojciech Sadowicz zeStowarzyszenia „Miastaw Internecie” projekt eP-SINet CEE. Agnieszka Chrząszcz z Krajowego PunktuKontaktowego programu z AGH przedstawiła doświadczeniazebrane podczas pracy nad programemoraz zadania KPK. Programem zainteresowało sięniemal 800 polskich instytucji 6 , które kierowały doPunktu pytania lub prosiły o doradztwo podczasaplikowania o fundusze.Do najczęściej napotykanych problemówA. Chrząszcz zaliczyła poszukiwanie partnerów,rozumienie pojęcia europejskości oraz kreowaniepomysłów na projekty. Dużą barierą okazały się rów-eContent w Polsce:• duże zainteresowanie,• udział w ponad 100 złożonych projektach,• ok. 20 projektów zarekomendowanych do współfinansowaniaw latach 2001-2004(na podstawie broszury Projekty eContent, wydanejprzez KPK AGH).nież zawiłe procedury finansowania, a także aspektrynkowy i innowacyjność. Instytucje często nieposiadały doświadczeniaw realizowaniu projektówna taką skalę.Kolejny prelegent drinż. Dariusz Boguckiwspomniał o i2010 – inicjatywieKomisji Europejskiej,której założeniabędzie realizował programeContentplus, a która ma być strategią dalszychdziałań w zakresie trzech „i” – tworzenia europejskiejprzestrzeni informacyjnej (information space),innowacyjności i wzrostu inwestycji w badaniachi rozwoju w sferze ICT (innovation & investment), a takżeintegracji (inclusion). Polska, która ma największeobszary wykluczenia cyfrowego 7 , będzie wdrażaćwieloletni Plan Informatyzacji Państwa. Powinnarównież korzystać z możliwości uczestnictwa w programacheuropejskich, które pomogą w nadrobieniuzaległości w tym obszarze.Tabela 1. Wybrane projekty eContent w PolsceSkrót nazwy Nazwa Krótki opisDIASEATeEARTHeMarConeMeteoSrvEPSINET CEEEuropejskiCyfrowySerwer GórnejAtmosferyEuropejska BazaDanych o Technologiachw RolnictwieDostępdo Ziemiza pomocąotworówwiertniczychElectronicMaritimeCulturalContentCross-BorderMeteorologicalInformationServiceEuropean PublicSector InformationNetworkfor Central andEastern EuropeSerwer ułatwi dostęp do informacjio stanie górnej atmosfery nadEuropą. Skoordynuje pracę stacjieuropejskich i stworzy siećpublicznych instytutów badawczychi sektora prywatnego.Baza umożliwia łatwy dostęp dotechnicznych informacji nt. hodowlioraz możliwości komercyjnych.Nowoczesne oprogramowanieumożliwiające wielojęzyczny dostępdo narodowych zbiorów danycho Ziemi.Narzędzie umożliwiająceodległym geograficznie muzeomprzygotowanie i udostępnianieprzez internet wspólnej wirtualnejkompozycji.Opracowanie biznesplanu realizacjizaawansowanych serwisów GSM orazinternetowych bazujących na danychz meteorologicznych serwisówhydrologicznych prognoz.Stworzenie w różnych krajachgrup ekspertów, działającychw sferze informacji publiczneji promocja Dyrektywy o powtórnymwykorzystywaniu informacji sektorapublicznego z 17 listopada 2003.Polski partner i adres stronyinternetowej projektuCentrum BadańKosmicznych, PANwww.iono.noa.gr/DIASStowarzyszenie „Partnerzydla Samorządu”www.eat-database.comPaństwowy InstytutGeologicznywww.eearth.nitg.tno.nlCentralne Muzeum Morskiewww.emarcon.netInstytut Meteorologiii Gospodarki Wodnej,Xylab Sp. z o.o.www.emeteosrv.xylab.comStowarzyszenie „Miastaw Internecie”www.epsigate.orgKrajeuczestnicząceGrecja,Polska, WielkaBrytania,Włochy,Szwecja,NiemcyDania, WielkaBrytania,Szwecja,Polska, Łotwa,NorwegiaHolandia,WielkaBrytania,Niemcy,Czechy, Litwa,PolskaBelgia,Portugalia,Hiszpania,Włochy,Niemcy, PolskaPolska, Francja,SłowacjaPolska, WielkaBrytania,Luksemburg,Węgry,Holandia6Według bazy danych instytucji, które zapisywały się na newsletter informacyjny.7Według badań Komisji Europejskiej.październik 2005 45