Views
7 months ago

GEOGRAFIA klasa 5

Równoleżniki i

Równoleżniki i południki tworzące siatkę kartograficzną Legenda mapy Skala liczbowa: 1 : 50 000 Skala mianowana wyglądałaby tak: 1 cm – 50 000 cm lub 1 cm – 500 m, lub 1 cm – 0,5 km Podziałka liniowa – graficzny obraz skali e r P iaki rusty 400 Grodzisko rski w k Brandys o ci w i o a r Berdyszów Rogatki wnica krz nn krz wianka Jeziora Chrapy Lipówki Borkowy Dół Bielów Chrusty Kępa Trochowiny Morgi 0 Jastrzębi Dół 530 Sztymber Dalianka szcza i a nka Kierków 500 Księża Skała wa 550 Skałka HUTA PODŁYSICA nianka 547 Hucka Góra Wierzbice ka 400 rz . cka 544 Po ni aty s i r ch r y y UTA SZKLANA 500 594 wystawa ŚPN Ś Świ ty r y as tor Świ t o r y a i nik szcza wa 21

• Metody prezentacji zjawisk na mapie Metoda sygnaturowa CECHY JAKOŚCIOWE Metoda powierzchniowa Metoda zasięgów Zjawiska są przedstawiane za pomocą znaków punktowych lub liniowych, czyli sygnatur. Sygnatury mogą mieć różne formy graficzne (obrazkowe, geometryczne, literowe) Metoda kropkowa Występowanie zjawisk o charakterze zwartym i rozłącznym, czyli wykluczającym się (np. strefy klimatyczne), jest przedstawiane za pomocą różnych barw lub cieniowania CECHY ILOŚCIOWE Metoda izolinii Linie lub barwa wyznaczają zasięg zjawisk rozproszonych, mogących się częściowo pokrywać, niewykluczających się (np. zasięgi występowania świerka i buka) Metoda kartogramu Metoda stosowana najczęściej do przedstawiania rozmieszczenia populacji. Każda kropka oznacza liczbę osób, osobników lub obiektów w danym miejscu, lub jego otoczeniu Izolinie łączą punkty o takiej samej wartości zjawiska, np. izotermy to linie takiej samej temperatury, izobary – takiego samego ciśnienia, izobaty – takiej samej głębokości, izohiety – takich samych opadów Wartości względne są przedstawiane w przedziałach za pomocą barw lub cieniowania o narastającym natężeniu. Metoda stosowana najczęściej na mapach politycznych lub administracyjnych Metoda kartodiagramu Zjawiska są przedstawiane za pomocą umieszczonych na mapie wykresów 22