Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

indhold

2

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1. Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. Udenlandske undersøgelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Udbredelsen af køreevalueringer og

rådgivning om bilkørsel efter hjerneskade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Årsager til manglende køreevalueringer og rådgivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Forslag til forbedret praksis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Resultaterne af udenlandske undersøgelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

3. Kortlægning af praksis i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Resultaterne af undersøgelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Afdelingernes/institutionernes politik med hensyn til køreevaluering . . . . . . . . . . . . .13

Afdelingernes/institutionernes praksis med hensyn til køreevaluering . . . . . . . . . . . .14

Skriftligt informationsmateriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Forslag til forbedringer på området . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Svagheder i lovgivningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Diskussion og sammenfatning af undersøgelsens resultater . . . . . . . . . . . . . . . .16

4. Lovgivningen på området i Danmark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Hvad siger færdselsloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Hvad siger lægeloven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

5. Bekendtgørelsen om kørekort (BEK nr. 801 af 22/9/2003) . . . . . . . . . . . . .19

More magazines by this user
Similar magazines