Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

8. oversigt over den

nuværende procedure

Overholdes anbefaling?

Indberetning, §12 *(P2)

Hospitalsafdeling

Midlertidigt kørselsforbud? *(P1)

Nej

Ja

Patient kører Overholdes forbud?

Indberetning til embedslæge/politi (§12) *(P2)

Førerretten kan administrativt inddrages (§70, stk. 4)

Rehab-/hospitalsafdeling *(P4) Egen læge *(P5) Køreprøve sagkyndig/kørelærer *(P6)

Kan bilkørsel genoptages?

Nej Ja

Nej Ja

note*

Førerretten kan administrativt inddrages (§70, stk. 4)

Patient opfordres til at få køreevne evalueret *(P3)

Patient kører

Bilkørsel genoptages ikke *(P7)

* Administrativt

(dette politimæssige begreb udtrykker, at

førerretten inddrages p.g.a helbredsmæssige årsager)

Nej

Ja

eller og/eller

ved ikke

Førerretten inddrages administrativt*

Kørselspause

Henvisning

Embedslæge eller politi *(P8)

Bilkørsel genoptages

Kørselspausen ophører

Kan bilkørsel genoptages? (§73)

Nej Ja Ja

Udstedelse af kørekort med begrænsninger (§52) *(P9)

23

More magazines by this user
Similar magazines