Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

forord

En hjerneskade medfører ofte en række

midlertidige eller varige ændringer af den

skadedes intellekt, personlighed og dømmekraft.

Det medfører, at den skadede

permanent eller i en periode kan være

uegnet til at køre bil. Kørekortproblematikken

hos hjerneskadede er et ømtåleligt

problem. For en restriktiv politik på området

tæller hensynet til trafiksikkerheden,

således at vi undgår, at personer, som

ikke er egnet til at føre bil, gør dette. På

den anden side er det vigtigt at huske på,

at konsekvensen af at miste muligheden

for at køre bil i mange tilfælde er en signifikant

reduktion af personens udfoldelsesmuligheder

og dermed livskvalitet.

Det må være målet at arbejde hen imod

en ensartet politik med hensyn til køreevaluering

af hjerneskadede i Danmark.

Formålet med denne politik må på den

ene side være at forhindre personer i at

køre, som ikke er egnet til at føre bil. På

den anden side må målet være at sikre, at

personer, der trods deres hjerneskade

stadig kan køre bil – enten 100 procent eller

i begrænset omfang – får mulighed for

fortsat at køre bil i overensstemmelse

med deres færdigheder. Det er desuden et

mål at sikre, at der ikke udstedes unødvendige

kørselsforbud eller unødvendigt

lange kørselspauser, og at der sker en systematisk

vurdering af køreevnen, når

kørselspausen udløber.

Videnscenter for Hjerneskade har mødt

stor interesse for at få taget fat på de

mange komplicerede problemstillinger,

der knytter sig til området hjerneskade og

kørekort. At vi mangler en ensartet praksis

på området, fremgår allerede af en

leder fra Ugeskrift for Læger i 1981 *1.

En nylig rundspørge til en række internationale

eksperter på genoptræningsområdet

*2 viser, at der også internationalt

mangler en ensartet praksis på området.

Vi har i første omgang valgt at redegøre

for den lovgivning og administrative praksis,

der er knyttet til området i Danmark.

Nærværende redegørelse er udarbejdet

på baggrund af to møder arrangeret af Videnscenter

for Hjerneskade (22/11/04

samt 11/04/05) med en række relevante

*1 Årgang 43, nr. 20, lederen. *2 Emnet blev diskuteret på konferencen “Neuropsychological

Holistic Rehabilitation in Denmark, Europe and the

US”, 5-6. oktober 2005 på Københavns Universitet.

4

More magazines by this user
Similar magazines