Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

9) Har din afdeling/institution faste retningslinier for, hvilke patienter/klienter der skal

tilbydes eller henvises til en køreevaluering? Ja/Nej

9a) Hvis ja, hvilke retningslinier?

10) Har din afdeling/institution faste retningslinier for, hvorledes egnethed til bilkørsel

skal vurderes? Ja/Nej

10a)Hvis ja, hvilke

Køreevalueringspraksis

11) Henviser afdelingen/institutionen patienter/klienter til en formel køreevalueringsinstans

(for eksempel PTU)? Ja, altid/Ja, i nogle tilfælde/Nej

11a)Hvis ja, hvilken?

11b)Hvis nej, hvorfor ikke?

12) Anvender afdelingen/institutionen neuropsykologiske test i forbindelse med køreevaluering?

Ja, altid/Ja, i nogle tilfælde/Nej

12a) Hvis ja, hvilke test?

12b) Hvis nej, hvorfor ikke?

13) Anvender afdelingen/institutionen andre redskaber end ovennævnte i køreevalueringen?

Ja, altid/Ja, i nogle tilfælde/Nej

13a) Hvis ja, hvilke?

14) Hvordan bliver resultatet af en køreevaluering typisk udtrykt i patientens/klientens

journal? Giv gerne et par eksempler:

15) Hvem vurderer, om patienten/klienten må genoptage kørslen?

16) Hvem giver patienten/klienten besked om dette?

35

More magazines by this user
Similar magazines