Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

servicestyrelsen.dk

Hjerneskade og kørekort - Servicestyrelsen

For det femte overlades problemerne til

familien, når hjerneskadede afsluttes i behandlingsforløbet,

uden at de er blevet

køreevalueret. De pårørende – primært

ægtefæller eller forældre – står derfor meget

alene med problemerne og bekymringerne,

når en hjerneskadet, som ikke selv

kan erkende sine skjulte handikap, insisterer

på at køre.

Sidst – men ikke mindst – savnes der informationsmateriale

og rådgivning om

sammenhængen mellem hjerneskade og

eventuelt manglende køreevne.

8

Sammenlagt kan man sige, at praksis med

hensyn til vurdering af kørefærdighed hos

personer med erhvervet hjerneskade er

præget af tilfældighed, mangel på viden

om emnet og manglende uddannelse af

mange af de personer, der har problematikken

inde på livet.

Endvidere mangler der viden om lovgivningen

og om, hvilke instanser der er ansvarlige

for hvilke procedurer.

Formålet med denne rapport er at give en

oversigt over de mange problemstillinger,

der vedrører hjerneskade og kørekort, og

på baggrund heraf komme med en række

anbefalinger til, hvordan man kan forbedre

praksis på området.

*4 Følgende personer deltog i disse møder: Direktør,

cand. jur. Lise Beha Erichsen, HjerneSagen; kontorfuldmægtig

Anker H. Christensen, Aarhus Politi; overlæge

Benedicte Dahlerup, Hammel Neurocenter; overlæge Ole

Davidsen, Randers Centralsygehus; projektleder Pernille

Ehlers, Rådet for Større Færdselssikkerhed; pårørende

Jytte Hansen, Hjerneskadeforeningen; køreprøvesagkyndig

Per Horn, Holstebro Politi; ledende neuropsykolog

Steffen-Malik Høegh, Hammel Neurocenter; fysioterapeut

Jørgen Jørgensen, Center for Hjerneskade; embedslæge

Henrik Kirkeby, Embedslægeinstitutionen for Sønderjyllands

Amt; ledende fysioterapeut Hanne Munksgaard,

PTU Rødovre; læge Dorrit Müller, Sundhedsstyrelsen;

læge Erik Torbensen, Hammel Neurocenter.

More magazines by this user
Similar magazines