Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

nyespor.dk

Kulturen mellem kyst og land - Kommuneplan 2009 for Hjørring ...

I Stygge Krumpens fodspor

Grundplan af domkirken i Børglum

Til at administrere de nye tider i Vendsyssel udnævnte

kongen Peder Ebbesen Galt, om hvem der blev sagt, at

da han døde, var det Satan selv, der var mødt op for at

hente ham. Og der har måske været noget om snakken,

for vi ved, at han var ondskabsfuld: Da hans svigerfar

på et tidspunkt forsøgte at irettesætte ham for hans

hårdhændede fremfærd, ja, da trak Hr. Galt hurtigt sin

pistol og skød svigerfaderen.

Det er nok tvivlsomt, hvorvidt den store omvæltning i

kirkelig henseende har været mærkbar for den almindelige

kirkegænger; godt nok var prædikenen og

salmesangen nu på dansk, men det var mange steder

1

den samme præst der prædikede i kirken om søndagen,

biskoppen var en gammel kending, han, der sad

og administrerede godset på Børglum Kloster, var den

samme, og stiftets administrator var den samme.

. Bygningshistorie efter reformen

Børglum kommer ind under kronen

Ved reformationen bliver Børglum lagt ind under kronen.

Bispesædet, klostret og alt gods, der tilhører de to

institutioner, følger med. Det drejer sig om 27 hoved-

og avlsgårde tilhørende klostret og 20 tilhørende bispestolen.

Disse bliver i perioden derefter givet som len til

forskellige adelsmænd, indtil Børglum i 1665 overgår til

privat eje.

Klosteret ombygges

I årene både op til og efter reformationen forfalder

dette imponerende bygningsværk. Men omkring 1600

fik lensmanden Godslev Budde bemyndigelse af kong

Frederik 2 til at rive såvel korsarme som korrunding

ned, så materialerne herfra kunne anvendes til at bevare

hoved- og sideskibe samt de øvrige klosterbygninger.

Kirken får da sin nuværende skikkelse.

Den sidste lensmand, der er tildelt Børglum Kloster som

kongeligt len, er Godslev Budde til Rødslet 4 i perioden

1579-1622. Efter Buddes død i 1622 udarbejdes en udførlig

beskrivelse af gods og bygningernes tilstand. På

det tidspunkt er klostrets østfløj en to etager høj stråtækt

bygning med saltkælder. Sydfløjen er en grundmuret

bygning i to etager med tegltag og saltkælder. I

første stokværk er der en borgerstue. I andet stokværk

en fruerstue og en svalegang af træ ud imod gården

samt i vestre ende en sal og et kammer. Kælderhvælvet

i portfløjen stammer fra renæssancetiden (1536-1648).

4. Et datidigt gods ved Limfjorden dér, hvor nu Aalborg Lufthavn

ligger. Bygningerne til Rødslet bliver nedrevet under . verdenskrig

i forbindelse med udbygningen af Aalborg Lufthavn. Enkelte

bygningsdele bliver ført tilbage til Børglum Kloster og der genanvendt

til markering af fundamentet af klosterkirken.

Kulturen mellem kyst og land

Øverst: Model der viser, hvordan det vides kirkes har set ud

Nederst: Hvordan kirken har været projekteret

Vestfløjen udgøres af en murstensbygning med tegltag.

I dets underetage er der køkken, bryggers, bageri

og et ”maltgøreri”. Nordfløjen er en bygning i to etager

med tegltag og en svalegang med trætrappe til gården.

Selve godset omfatter 268 gårde, 163 gadehuse og 4

møller.

I en årrække i 1600-tallet stod klosteret øde hen og forfaldt.

I 1645 blev bygningerne beskrevet som værende

rene ruiner. Østfløjen står endnu i 1662 i to stokværk,

selv om den allerede i 1623 bliver beskrevet som

stråtægt og halvt i ruin. Den nedrives omkring 1670 og

erstattes af en udhusbygning i én etage, der ikke oprindeligt,

men nu er sammenbygget med sydfløjen.

More magazines by this user
Similar magazines