Læring og mestring Patientuddannelse på deltagernes præmisser

cfk.rm.dk

Læring og mestring Patientuddannelse på deltagernes præmisser

Indhold

Indhold

Forord 3

1 Indledning 9

2 Baggrund 11

2.1 Patientuddannelse 12

2.1.1 Kronisk sygdom og patientuddannelse 12

2.1.2 Strukturreformen og sundhedsloven 12

2.1.3 Region Midtjyllands indsats for kronisk syge 13

2.2 Lærings- og mestringsprojektet 14

2.2.1 Baggrund og inspiration 14

2.2.2 Formål og målgrupper 15

2.2.3 Projektorganisering 16

2.2.4 Projektfaser 17

2.2.5 Finansiering 18

2.2.6 Evaluering 18

2.3 Lærings- og mestringsprojektets teoretiske udgangspunkt 19

2.3.1 Det brede og positive sundhedsbegreb 19

2.3.2 Mestring, empowerment og handlekompetence 19

2.3.3 Læring og didaktik 21

2.3.4 Den afklarende samtale 22

3. Udvikling og implementering 25

3.1 Udvikling af Lærings- og mestringskonceptet 26

3.1.1 Kompetenceudvikling som forum for konceptudvikling 26

3.1.2 Brug af samtalen 27

3.1.3 Lærings- og mestringskonceptets grundelementer 29

3.2 De erfarne patienter 29

3.2.1 Udvælgelse af erfarne patienter 30

3.2.2 Den erfarne patients rolle 31

3.2.3 Kompetenceudvikling 32

3.2.4 Hvem er de erfarne patienter? 33

3.2.5 Personligt udbytte som erfaren patient 33

3.3 De sundhedsprofessionelle 34

3.3.1 Den sundhedsprofessionelles rolle 34

3.3.2 Den sundhedsprofessionelles kompetencer 35

3.3.3 Hvem er de sundhedsprofessionelle? 36

3.4 Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle og erfarne patienter 37

3.4.1 Opbygning og rammer 38

3.4.2 Modul 1: Den afklarende samtale 40

3.4.3 Modul 2: Læring og mestring 41

3.4.4 Modul 3: Fortælling og samarbejde 42

3.4.5 Modul 4: Erfaringsbaseret viden og faglig viden hånd i hånd 43

3.4.6 Den videre kompetenceudvikling 43

3.5 Lærings- og mestringsuddannelser 44

3.5.1 Rammer for Lærings- og mestringsuddannelser 44

3.5.2 Forskellige typer Lærings- og mestringsuddannelser 45

3.5.3 CASE: En kommunal Lærings- og mestringsuddannelse 46

3.6 Implementering af Lærings- og mestringskonceptet 53

3.6.1 De seks kommuner 53

3.6.2 KOL-rehabilitering 55

3.6.3 Diabetesskole 56

5

More magazines by this user
Similar magazines