Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

aarhus.dk

Styrket Recovery-orientering Plan for fortsat ... - Aarhus.dk

IMPLEMENTERINGSPLAN 2009 - 2011 214. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011I det følgende kapitel lægges der op til en strategi for denfortsatte implementering af recovery-orientering i socialpsykiatrien.En proces der skal føre til, at Socialpsykiatrien iÅrhus Kommune lever op til standarderne for en recoveryorienteretorganisation, herunder:Figur 6Standarder for den recovery-orienterede organisation 12• Man søger aktivt at ansætte brugere på alle niveauer i organisationen• Brugerkontrollerede selvhjælpsinitiativer er tilgængelige i alle geografiske områder• Brugere og pårørende er involveret i systemdesign og evaluering• Politikken reflekterer kulturen hos nuværende og potentielle brugere• Organisationen advokerer for brugernes mulighed for at udfylde en plads i samfundslivet• Politikken sikrer, at medarbejdere på alle niveauer forstår recovery-visionen og dens konsekvenserfor serviceområder• Adgangen til behandlings- og støttemiljøer er baseret på brugernes ønsker• Adgang til at leve, lære og arbejde og til sociale miljøer uden for behandlings- og støttesystemeter forventet.1. Indledning og baggrund l 2. Status for projektfasen og ønsker for den videre proces l 3. Vigtige elementer i den videre implementering l 4. Strategi for overgangsfasen 2009 - 2011 l 5. Videre perspektiver fra 2012Implementeringsplan 2009 ver2-6.indd 21 27/06/09 19:13:51

More magazines by this user
Similar magazines