Views
9 months ago

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC (PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2015 TỪ BỘ GD&ĐT)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mfqsyiswypoetcqb84mf0vrat2vxmhru LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1DnRhLAFfIO22qyTELUSY3CsOrWSH40IY/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Kỹ năng giải bài tập sinh học năm 2015 mới nhất. A. Hội chứng Đao B. Hội chứng mèo kêu, Ung thư máu. C. Hội chứng Tớcnơ. D. Hội chứng Claiphentơ 19. Hiện tượng lặp đoạn nhiễm sắc thể sẽ dẫn đến A. gây chết ở thực vật B. không ảnh hưởng đến kiểu hình do không mất chất liệu di truyền C. có thể làm tăng hay giảm độ biểu hiện của tính trạng D. gây chết ở động vật. 20. Đột biến nào được ứng dụng để chuyển gen từ nhiễm sắc thể này sang nhiễm sắc thể khác? A. Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể. B. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể. C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể. D. Đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể. 21. Những đột biến nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng nhất? A. Mất đoạn và lặp đoạn. B. Mất đoạn và chuyển đoạn lớn C. Đảo đoạn và chuyển đoạn. D. Lặp đoạn và chuyển đoạn. 22. Trong chọn giống, người ta đã ứng dụng dạng đột biến nào để loại bỏ những gen không mong muốn? A. Mất đoạn NST. B. Đột biến gen. C. Chuyển đoạn không tương hỗ. D. Đảo đoạn không mang tâm động. 23. Những đột biến cấu trúc NST có thể làm giảm số lượng gen trên NST A. Mất đoạn và chuyển đoạn không tương hỗ. B. Mất đoạn và lặp đoạn. C. Lặp đoạn và đảo đoạn. D. Đảo đoạn và chuyển đoạn tương hỗ. ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỄM SẮC THỂ 1.Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là sự biến đổi số lượng nhiễm sắc thể có liên quan tới một A. hoặc một số cặp nhiễm sắc thể. B.số cặp nhiễm sắc thể. C.số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. D.một, một số hoặc toàn bộ các cặp nhiễm sắc thể. 2. Phát biểu nào sau đây không đúng về đột biến số lượng nhiễm sắc thể ? A. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể liên quan đến sự thay đổi số lượng gen trên cặp NST tương đồng. B. Đột biến số lượng NST là đột biến làm thay đổi số lượng một hoặc một số cặp hoặc toàn bộ bộ NST C. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể có 2 loại chính: lệch bội và đa bội. D. Đột biến số lượng NST liên quan đến sự thay đổi số lượng toàn bộ bộ NST là dạng đột biến đa bội. 3. Cơ chế phát sinh đột biến số lượng NST là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com 50 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Kỹ năng giải bài tập sinh học năm 2015 mới nhất. a. quá trình tiếp hợp và trao đổi chéo của NST bị rối loạn. b. quá trình nhân đôi của NST bị rối loạn. c. sự phân li bất thường của 1 hay nhiều cặp NST tại kì sau của quá trình phân bào d. thoi phân bào không hình thành trong quá trình phân bào. 4. Hình 1,2,3,4,5,6,7 dưới đây minh hoạ cho dạng đột biến nào? …………… ……..…… …………. ...……….. …............. …………… ……………. 5. Giả sử ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Trong các dạng đột biến lệch bội sau đây, dạng nào là thể một? A. AaaBb B. AaBb C. AaBbDdd D. AaBbd 6. Quá trình phân bào nguyên phân có thể hình thành dạng đột biến lệch bội nào sau đây? A. 2n + 1; 2n – 1; 2n + 2; n + 2. B. 2n + 1; 2n – 1; 2n + 2; 2n – 2. C. 2n + 1; 2n – 1; 2n + 2; n – 2. D. 2n + 1; 2n – 1; 2n + 2; n + 1. 7. Hợp tử được tạo ra do sự kết hợp của 2 giao tử (n-1) có thể phát triển thành A. thể 1 nhiễm. B. thể không. C. thể 1 nhiễm hoặc thể không. D. thể 1 nhiễm kép hoặc thể không. 8. Cho một số bệnh và hội chứng di truyền ở người: (1) Bệnh phêninkêto niệu (2) Hội chứng Đao (3) Hội chứng Tơcnơ (4) Bệnh máu khó đông Những bệnh hoặc hội chứng do đột biến nhiễm sắc thể là: A. (2) và (3) B. (1) và (2) C. (3) và (4) D. (1) và (4) 9. Hội chứng Đao xảy ra do A. rối loạn phân li của cặp NST thứ 21. B. sự kết hợp của giao tử bình thường với giao tử có 2 NST thứ 21. C. người mẹ sinh con khi tuổi quá cao. D. rối loạn phân li của cặp NST thứ 21, sự kết hợp của giao tử bình 10.Trong chọn giống người ta có thể đưa các nhiễm sắc thể mong muốn vào cơ thể khác hoặc xác định vị trí của gen trên nhiễm sắc thể nhờ sử dụng đột biến A. đa bội. B.lệch bội. C. dị đa bội. D. tự đa bội.. 11. Đột biến thể đa bội là dạng đột biến A. Nhiễm sắc thể (NST) bị thay đổi trong cấu trúc B. Bộ NST bị thừa 1 hoặc vài NST C. Bộ NST tăng lên theo bội số của n và ≥2n D. Bộ NST tăng lên theo bội số của n và >2n DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com 51 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Cơ sở công nghệ sinh học tập 3 -công nghệ sinh học tế bào p1
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)