Views
11 months ago

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC (PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2015 TỪ BỘ GD&ĐT)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mfqsyiswypoetcqb84mf0vrat2vxmhru LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1DnRhLAFfIO22qyTELUSY3CsOrWSH40IY/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Kỹ năng giải bài tập sinh học năm 2015 mới nhất. Câu trả lời đúng là: A. 1,3,5 B. 1,2,3,5 C. 3,4,5 D. 1,2,3,4,5 5. Trường hợp các gen không alen (không tương ứng) khi cùng hiện diện trong một kiểu gen sẽ tạo kiểu hình riêng biệt là tương tác A. bổ trợ. B. át chế. C. cộng gộp. D. đồng trội 6. Ở một loài thực vật, hai gen A và B bổ trợ cho nhau qui định dạng quả tròn, thiếu 1 hay cả hai gen trên đều tạo ra dạng quả dài. Lai hai giống Ptc về 2 cặp gen tương phản thì tỉ lệ kiểu hình ở F 2 là A. 9 quả tròn 6 bầu dục 1 quả dài. B. 9 quả tròn 7 quả dài. C. 9 quả tròn 4 quả bầu dục 3 quả dài. D. 13 quả tròn 3 quả dài. 7. Khi cho các bí dẹt lai với nhau, F 1 thu được tỉ lệ kiểu hình: 9 dẹt: 6 tròn:1 dài. Nếu đem bí dẹt F 1 lai phân tích, F a thu được A. 1dẹt : 2 tròn : 1 dài. B. 50% bí dẹt : 50% bí dài C. 9 dẹt : 6 tròn:1 dài. D. 3 dẹt : 1 dài. 8. Trường hợp mỗi gen cùng loại (trội hoặc lặn của các gen không alen) đều góp phần như nhau vào sự biểu hiện tính trạng là tương tác A. bổ trợ. B. át chế. C. cộng gộp. D. đồng trội. 9. Ở lúa mì, khi cho lai giữa hai cây đỏ hồng với nhau, F 1 thu được tỉ lệ kiểu hình: 1đỏ đậm: 4 đỏ: 6 đỏ hồng: 4 hồng: 1 trắng. Sự di truyền màu hạt lúa mì tuân theo quy luật A. trội không hoàn toàn. B. tương tác bổ sung. C. phân li độc lập. D. tương tác cộng gộp 10. Ở Ngô, 3 cặp gen không alen ( Aa, Bb, Dd) nằm trên 3 cặp NST tương tác cộng gộp cùng quy định tính trạng chiều cao cây. Sự có mặt của mỗi gen trội trong kiểu gen làm cây cao thêm 5cm. Cho biết cây thấp nhất có chiều cao 130cm. Kiểu gen của cây cao 140 cm là a. AABBDD b. AaBBDD c. AabbDd d. aaBbdd 11. Màu da của người do 3 gen(A, B, và C) quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen có 1 alen trội thì tế bào của cơ thể tổng hợp nên 1 ít sắc tố mêlanin, kiểu gen có 6 gen trội sẽ tổng hợp được melanin gấp 6 lần so với kiểu gen chỉ có 1 gen trội làm da có màu đen. Kiểu gen không có alen trội nào thì da có màu trắng. Nếu những người có cùng kiểu gen AaBbCc kết hôn với nhau thì đời con có tỉ lệ kiểu hình da trắng là A. 1/64. B. 1/8. C. 9/64. D. 27/64. 12. Loại tác động của gen thường được chú ý trong chăn nuôi và trồng trọt là A. tương tác cộng gộp. B. tương tác bổ sung giữa 2 loại gen trội. C. tác động át chế giữa các gen không alen. D. tác động đa hiệu. 13. Hiện tượng đa hiệu là hiện tượng A. Nhiều gen quy định 1 tính trạng. B. Tác động gộp. C. Một gen quy định nhiều tính trạng. D. Nhiều gen alen cùng chi phối một thứ tính trạng. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com 58 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kỹ năng giải bài tập sinh học năm 2015 mới nhất. 14. Ở đậu Hà lan Tính trạng hoa tím luôn đi đôi với hạt màu nâu, nách lá có một chấm đen. Tính trạng hoa trắng luôn đi đôi với hạt màu nhạt, nách lá không có chấm. Đây là hiện tượng A. Kết quả của hiện tượng thường biến dưới tác động trực tiếp của môi trường. B. Hiện tượng đột biến gen. C. Các tính trạng trên chịu sự chi phối của nhiều cặp gen không alen. D. Nhóm tính trạng trên đều do 1 gen chi phối. 15. Gen đa hiệu là cơ sở giải thích: A. Hiện tượng biến dị tổ hợp B. Kết quả của hiện tượng đột biến gen C. Biến dị tương quan D. Sự tác động qua lại giữa các alen LIÊN KẾT GEN VÀ HOÁN VỊ GEN 1. Trường hợp di truyền liên kết xảy ra khi A. các cặp gen quy định tính trạng nằm trên cùng một cặp NST tương đồng. B. các cặp gen quy định tính trạng nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau. C. các cặp gen quy định tính trạng nằm trong cùng một tế bào. D. các cặp gen quy định tính trạng cùng thuộc một kiểu gen nào đó 2. Số nhóm gen liên kết ở mỗi loài trong tự nhiên thường ứng với A. số NST trong bộ NST đơn bội (n). B. số NST trong bộ NST lưỡng bội (2n). C. số NST trong hợp tử. D. số gen trên mỗi NST 3. Ở một loài có số nhiễm sắc thể trong bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội là 26, số nhóm gen liên kết là A. 26 B. 15 C. 13 D.10 4. Cơ sở của sự liên kết hoàn toàn A. Các gen trong nhóm liên kết di truyền không đồng thời với nhau. B. Sự phân li của NST tương đồng trong giảm phân. C. Các gen trong nhóm liên kết cùng phân ly với nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào. D. Sự thụ tinh đã đưa đến sự tổ hợp của các cặp NST tương đồng 5. Nội dung dưới đây không đúng trong trường hợp liên kết gen: A. Do gen nhiều hơn NST nên trên một NST phải mang nhiều gen B. Các gen trên cùng một NST phân li cùng nhau trong quá trình phân bào tạo thành nhóm gen liên kết C. đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng và hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp D.Giúp xác định vị trí từng gen không alen trên NST qua đó lập bản đồ gen 6. Ý nghĩa thực tiễn của hiện tượng liên kết hoàn toàn A. Để xác định số nhóm gen liên kết. DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com 59 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH