Views
7 months ago

KỸ NĂNG GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC (PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG NĂM 2015 TỪ BỘ GD&ĐT)

LINK BOX: https://app.box.com/s/mfqsyiswypoetcqb84mf0vrat2vxmhru LINK DOCS.GOOGLE: https://drive.google.com/file/d/1DnRhLAFfIO22qyTELUSY3CsOrWSH40IY/view?usp=sharing

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kỹ năng giải bài tập sinh học năm 2015 mới nhất. QUI LUẬT MEN ĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI 1. Đâu là điểm độc đáo nhất trong phương pháp nghiên cứu di truyền đã giúp MenĐen phát hiện ra các qui luật di truyền? A. Trước khi lai, tạo các dòng thuần B. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc vài tính trạng rồi phân tích kết quả ở F 1 ,F 2 ,F 3 C. Sử dụng toán học để phân tích kết quả lai D. Đưa giả thuyết và chứng minh giả thuyết 2. Theo Menđen, nội dung của quy luật phân li A. Mỗi nhân tố di truyền (alen) của cặp phân li về giao tử với xác suất ngang nhau, nên mỗi giao tử chỉ chứa 1 nhân tố di truyền của bố hoặc mẹ. B. F 2 có tỉ lệ phân li kiểu hình trung bình 3 trội 1 lặn. C. F 2 có tỉ lệ phân li kiểu gen với tỉ lệ 121. D. ở thể dị hợp, tính trạng trội át chế hoàn toàn tính trạng lặn. 3. Cơ sở tế bào học của quy luật phân ly là A. Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong quá trình giảm phân và thụ tinh đưa đến sự phân li và tổ hợp của các alen trong cặp. B. Sự phân li của cặp NST tương đồng trong quá trình giảm phân. C. Sự phân li của cặp alen trong quá trình giảm phân. D. Sự phân li và tổ hợp của cặp NST tương đồng trong quá trình giảm phân và thụ tinh 4. Khi cho hoa màu đỏ lai với cây màu trắng được F1 toàn hoa màu đỏ. Cho rằng mỗi gen qui đinh 1 tính trạng. Kết luận nào không rút ra được từ kết quả phép lai này A. Đỏ là tính trạng trội hoàn toàn B. P thuần chủng C. F1 dị hợp tử D. Đỏ là tính trạng trội không hoàn toàn 3 .Menden đã giải thích định luật phân tính bằng hiện tượng giao tử thuần khiết, theo hiện tượng này: A. Cơ thể lai F1 cho ra những giao tử lai giữa bố và mẹ B.Cơ thể lai F1 không cho ra những giao tử lai mà là những giao tử mang nhân tố di truyền nguyên vẹn trước đó nhận từ bố mẹ C.Cơ thể lai F1 cho ra chỉ thuần 1 loại giao tử D.Cơ thể lai F2 nhận các giao tử mang nhân tố di truyền giống nhau từ F1 5. Để xác định chính xác cơ thể có kiểu gen đồng hợp hay dị hợp, có thể dùng phương pháp A. tự thụ phấn hoặc lai phân tích. B. lai phân tích hoặc giao phối các cá thể có kiểu hình trội với nhau. C. giao phối các cá thể có kiểu hình trội với nhau hoặc tự thụ. D. lai phân tích. 6.Kiểu gen của cá chép kính là Aa, cá chép vảy là aa, kiểu gen đồng hợp tử AA làm trứng không nở. Phép lai giữa cá chép kính với cá chép kính sẽ làm xuất hiện kiểu hình: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com 54 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kỹ năng giải bài tập sinh học năm 2015 mới nhất. A.Toàn cá chép kính B.3 cá chép kính : 1 cá chép vảy C.1 cá chép kính : 1 cá chép vảy D.2 cá chép kính : 1 cá chép vảy 8.Ở người nhóm máu A,B,O,AB do 3 gen alen I A , I B , I O quy định, nhóm máu A được quy định bởi các kiểu gen I A I A , I A I O , nhóm máu B được quy định bởi các kiểu gen I B I B , I B I O , nhóm máu O được quy định bởi kiểu gen I O I O , nhóm máu AB được quy định bơi kiểu gen I A I B . Hôn nhân giữa những bố mẹ có kiểu gen như thế nào sẽ cho con cái có đủ 4 loại nhóm máu? A. I A I O x I A I B B. I B I O x I A I B C. I A I B x I A I D. I A I O x I B I O 9. Để các alen phân li đồng đều về các giao tử: 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia thì cần có điều kiện gì 1: Số lượng cá thể nhiều 2: Trội hoàn toàn 3: mỗi gen qui định một tính trạng 4: Giảm phân bình thường 5: Bố mẹ thuần chủng Câu trả lời đúng là: A. 1;2;4;5 B. 1;2;3;4;5 C. 2;4 D. 4 10.Ở người, gen A quy định mắt đen trội hoàn toàn so với gen a quy định mắt xanh. Mẹ và bố phải có kiểu gen và kiểu hình như thế nào để con sinh ra có người mắt đen, có người mắt xanh : A. Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt xanh (aa). B. Mẹ mắt xanh (aa) x Bố mắt đen (AA). C Mẹ mắt đen (AA) x Bố mắt đen (AA). Chủ biên: Th.S Lê Thị Huyền Trang www.facebook.com/daykem.quynhon https://daykemquynhon.blogspot.com D.Mẹ mắt đen (Aa) x Bố mắt đen 11. Bệnh phenylkêtô niệu ở người là do một gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định và di truyền theo quy luật Menđen. Một cặp vợ chồng, cả hai đều mang gen này ở trạng thái dị hợp. Xác suất cặp vợ chồng này sinh đứa con trai đầu lòng bị bệnh là A.1/ 8. B. 9/64. C. 1/9. D. 1/16. 12. Khi lai gà lông đen với gà lông trắng đều thuần chủng được F 1 có màu lông đốm. Tiếp tục cho gà F 1 giao phối với nhau thu được F 2 có tỉ lệ 1 lông đen : 2 lông đốm : 1 lông trắng. Tính trạng màu lông gà đã di truyền theo quy luật a. phân li b. trội không hoàn toàn. c. tác động cộng gộp. d. tác động bổ sung. QUI LUẬT MEN ĐEN: QUI LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP 1. Nội dung của quy luật phân li độc lập A. Các cặp alen (nhân tố di truyền) phân li độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử. B. Các cặp tính trạng di truyền riêng rẽ. C. Các tính trạng khác loại tổ hợp lại tạo thành biến dị tổ hợp. D. Các cặp tính trạng di truyền độc lập. 2. Cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập là DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú Skype : daykemquynhon@hotmail.com https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Email: lthtrang.nhombs2015@gmail.com 55 www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

DẠY HỌC VÀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC
PREVIEW BỘ 14 ĐỀ MEGA HÓA 2018 CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT (BỘ ĐỀ ĐẶC SẮC DÙNG LUYỆN THI ĐẠT KẾT QUẢ CAO MÔN HÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KÌ THI THPT QG 2018)
GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 9 NGUYỄN VĂN SANG VÀ NGUYỄN THỊ VÂN THƯ VIỆN TRƯỜNG THCS NGÔ THÌ NHẬM ĐÀ NẴNG
Kỹ thuật bào chế thuốc bột & viên tròn
PHÂN DẠNG BÀI TẬP TRONG ĐỀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC MAI VĂN HẢI
Tìm hiểu về bao bì năng động (active package)
ĐỘC HỌC MÔI TRƯỜNG VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG
CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA POLYMER
TRÌNH BÀY CƠ SỞ PHỔ PHÂN TỬ VÀ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH VẬT CHẤT
Giáo án new headway elementary (2nd) 90 tiết
Tổng hợp nanocomposite trên cơ sở Ag/PVA bằng phương pháp hóa học với tác nhân khử là hydrazin hydrat
[DISCUSSION] Ô nhiễm môi trường nước tại sông Cửa Tiền
BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH TS. GVC. HOÀNG THỊ HUỆ AN
Luyện siêu trí nhớ từ vựng tiếng anh Nguyễn Anh Đức (Cb) (B&W) #TủSáchVàng
Sản Phẩm Dầu Mỏ Thương Phẩm TS. Trương Hữu Trì
HÓA HỌC CÁC HỢP CHẤT TỰ NHIÊN NGUYEN NGOC TUAN PhD.
HỢP CHẤT CÓ OXI CỦA LƯU HUỲNH LỚP SƯ PHẠM HÓA K37 QNU THỰC HIỆN NĂM 2017
TÌM HIỂU TRẠNG THÁI SIÊU TỚI HẠN CỦA NƯỚC (SUPERCRITICAL WATER) VÀ ỨNG DỤNG
Kỹ thuật sản xuất thuốc Viên nén Nguyễn Phúc Nghĩa
Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên môn sinh học
THỰC HÀNH HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG (ONLINE VERSION)
Cơ sở lý thuyết của phương pháp sắc ký bản mỏng và ứng dụng của sắc ký bản mỏng
CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT XI MĂNG LÒ QUAY KHÔ
Seminar Những tiến bộ trong hóa học xanh CO2 siêu tới hạn (Supercritical CO2)
Hóa dược tập 1 Trần Đức Hậu Nxb Y học 2007
ĐIỆN CỰC SO SÁNH TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH
[Handwriting] Giáo trình Toeic - GMTOEIC (V1)