Views
8 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com DANH MỤC CÁC HÌNH http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 1.1 : Máy Quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS).................................. 14 Hình 1.2: Sơ đồ khối thiết bị AAS................................................................ 15 Hình 1.3: Máy quang phổ phát xạ nguyên tử Agilent ICP- OES 5100....... 19 Hình1. 4: Sự phụ thuộc tuyến tính của lgR theo lgC................................... 22 Hình 1.5: Đường cong đặc trưng kính ảnh.................................................. 23 Hình 2.1: Đồ thị của phương pháp đường chuẩn........................................ 30 Hình 3.1: Đồ thị khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của trong>Asentrong>.................. 37 Hình 3.2: Đồ thị khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của trong>Chìtrong>.................... 38 Hình 3.3: Đường chuẩn của trong>Asentrong>................................................................ 39 Hình 3.4: Đường chuẩn của trong>Chìtrong>.................................................................. 40 Hình 3.5: Đường chuẩn của Pb................................................................... 46 Hình 3.6: Đường chuẩn của As.................................................................... 47 Hình 3.7: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với trong>Asentrong> trong mẫu nước..................................................................................................... 53 Hình 3.8: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với trong>Chìtrong> trong mẫu nước...................................................................................................... 54 Hình 3.9: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với trong>Asentrong> trong mẫu đất........................................................................................................ 55 Hình 3.10: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với trong>Chìtrong> trong mẫu đất......................................................................................................... 57 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 1 MỞ ĐẦU www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Những năm gần đây, cùng với sự phát triển chung của cả nước, các hoạt động khai thác khoáng sản đã trong>vàtrong> đang góp phần to lớn trong>vàtrong>o công cuộc đổi mới đất nước. Ngành công nghiệp khai thác mỏ đã trong>vàtrong> đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế của Việt Nam. Trong những năm qua, hoạt động khai khoáng sản đã đóng góp tới 5,6% GDP. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực đạt được, chúng ta cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường. Quá trình khai thác mỏ phục vụ cho lợi ích của mình, con người đã làm thay đổi môi trường xung quanh. Yếu tố chính gây tác động đến môi trường là khai trường của các mỏ, bãi thải, khí độc hại, bụi trong>vàtrong> nước thải… Làm phá vỡ cân bằng điều kiện sinh thái, đã được hình thành từ hàng chục triệu năm, gây ra sự ô nhiễm nặng nề đối với môi trường trong>vàtrong> là vấn đề cấp bách mang tính chất xã hội trong>vàtrong> chính trị của cộng đồng [1]. Ô nhiễm không khí, nước: Các hoạt động khai thác khoáng sản thường sinh ra bụi, nước thải với khối trong>lượngtrong> lớn, gây ô nhiễm không khí trong>vàtrong> nước. Tác động hoá học của hoạt động khai thác khoáng sản tới nguồn nước: Sự phá vỡ cấu trúc của đất đá chứa quặng khi tiến hành đào bới trong>vàtrong> khoan nổ sẽ thúc đẩy các quá trình hoà tan, rửa lũa các thành phần chứa trong quặng trong>vàtrong> đất đá, quá trình tháo khô mỏ, đổ các chất thải trong>vàtrong>o nguồn nước, chất thải rắn, bụi thải không được quản lý, xử lý chặt chẽ, tham gia trong>vàtrong>o thành phần nước mưa, nước chảy tràn cung cấp cho nguồn nước tự nhiên,… là những tác động hoá học làm thay đổi tính chất vật lý trong>vàtrong> thành phần hoá học của nguồn nước xung quanh các khu mỏ [1]. Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói chung trong>vàtrong> huyện Đồng Hỷ nói riêng, tài nguyên rất phong phú trong>vàtrong> đa dạng: nhiều mỏ kim loại màu, kim loại đen, mỏ sắt đang trong>vàtrong> sẽ được khai thác trong tương lai. Trong quá trình khai thác, các hợp DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN chất của một số kim loại nặng như: trong>Chìtrong>, Kẽm, Thủy ngân, Cadimi, trong>Asentrong>…sẽ được giải phóng có thể đi trong>vàtrong>o trong môi trường đất hay nước gây ô nhiễm môi trường trong>vàtrong> khu vực xung quanh. Mỏ sắt Trại Caumột trong những mỏ sắt lớn MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial