Views
6 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 36 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.1.2. Phương pháp đường chuẩn đối với phép đo GF– AAS 3.1.2.1. Khảo sát khoảng tuyến tính của nồng độ các kim loại Trong phép đo phổ hấp thụ nguyên tử, tín hiệu hấp thụ của vạch phổ phụ thuộc trong>vàtrong>o nồng độ của nguyên tố phân tích trong>vàtrong> được xác trong>địnhtrong> theo phương trình sau: Trong đó: A λ = K. C b A λ : Cường độ vạch phổ hấp thụ K: Hằng số thực nghiệm C: Nồng độ của nguyên tố trong mẫu đo phổ b: Hằng số bản chất (0 < b ≤ 1) Trong một khoảng nồng độ nhất trong>địnhtrong> thì b = 1, mối quan hệ giữa A trong>vàtrong> C là tuyến tính theo phương trình dạng y = ax. Khoảng nồng độ này được gọi là khoảng tuyến tính của phép đo. Đối với các nguyên tố khác nhau thì giá trị khoảng tuyến tính khác nhau trong>vàtrong> phụ thuộc trong>vàtrong>o kĩ thuật đo. Để xác trong>địnhtrong> khoảng tuyến tính của As, Pb chúng tôi tiến hành pha dãy mẫu chuẩn, As có nồng độ từ 0,5 – 45 ppb, Pb có nồng độ từ 0,5 – 60 ppb trong HNO 3 2% trong>vàtrong> Mg(NO 3 ) 2 0,01%, sau đó đo phổ lặp lại 3 lần trong>vàtrong> lấy kết quả trung bình. Kết quả thu được ở các bảng 3.2, 3.3 trong>vàtrong> biểu diển trên các hình 3.1, 3.2. Bảng 3.2: Kết quả khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của As STT Nồng độ As (ppb) Độ hấp thụ (A) 1 0,5 0,0081 2 1 0,0142 3 2 0,0315 4 4 0,0589 5 5 0,0728 6 10 0,1441 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 7 20 0,2793 8 25 0,3398 9 30 0,4036 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 37 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định STT Nồng độ As (ppb) Độ hấp thụ (A) 10 35 0,4379 11 40 0,4605 12 45 0,4817 Hình 3.1: Đồ thị khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của trong>Asentrong> Bảng 3.3: Kết quả khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của Pb STT Nồng độ Pb (ppb) Độ hấp thụ (A) 1 0,5 0,0047 2 1 0,0054 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN 3 2 0,0154 4 5 0,0428 5 10 0,0838 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial