Views
7 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 56 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Kết quả các hệ số của phương trình hồi quy thu được như sau: a = - 0,78 ; b = 1,04 ; r = 0,998 Các đại lương thống kê tương ứng là: độ sai chuẩn SE a = 0,33; SE b = 0,025 Giá trị chuẩn t với với bậc tự do là 6, độ tin cậy 95 % là t bảng =2,447 Vì vậy hệ số của a trong>vàtrong> b tương ứng là: đo phù hợp. a = - 0,78 ± 0,81 b = 1,04 ± 0,62 t tính = 38,67 Kết quả này cho thấy giá trị t tính > t bảng nghĩa là 2 phương pháp cho kết quả Bảng 3.15: Kết quả đo trong>Chìtrong> trong mẫu đất Số TT Phươngpháp AAS Phươngpháp ICP-OES (ppm) (ppm) 1 89,50 91,00 2 411,00 421,00 3 97,00 97,50 4 536,00 542,00 5 52,00 50,80 6 168,50 170,20 7 13,50 13,20 8 135,50 136,00 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 57 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Hình 3.10: Đường hồi quy so sánh hai phương pháp đối với chì trong mẫu đất Kết quả các hệ số của phương trình hồi quy thu được như sau: a = -1,00; b = 1,02; r = 0,9999 Các đại trong>lượngtrong> thống kê tương ứng là: độ sai chuẩn SE a = 1,03; SE b = 0,004 Giá trị chuẩn t với bậc tự do là 6, độ tin cậy 95 % là t bảng = 2,447 Vì vậy hệ số của a trong>vàtrong> b tương ứng là: a = -1,00 ± 2,52 b = 1,02 ± 0,0098 t tính = 173,19 Kết quả này cho thấy giá trị t tính > t bảng nghĩa là 2 phương pháp cho kết quả đo phù hợp. Như vậy, hai phương pháp phân tích kết quả đo trong>hàmtrong> trong>lượngtrong> tổng số trong>Asentrong> trong>vàtrong> trong>Chìtrong> trong các mẫu nước trong>vàtrong> đất ở xung quanh khu vực mỏ sắt Trại Cau - DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đồng Hỷ cho kết quả phù hợp. Với mẫu đất hệ số tương quan gần đến 1 đảm bảo cho kết quả phù hợp hơn kết quả đo mẫu nước trong>vàtrong> đất. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial