Views
6 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 44 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com Bảng 3.5: Kết quả xác trong>địnhtrong> sai số của phương pháp với phép đo Pb http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định Nồng độ được phát hiện ở 10 lần đo (ppb) Nồng độ chuẩn bị 1 ppb 10 ppb 20 ppb Lần 1 1,0007 9,9993 19,9983 Lần 2 1,0002 9,9987 19,9989 Lần 3 0,9993 10,0011 19,9995 Lần 4 0,9986 9,9996 19,9998 Lần 5 0,9995 10,0004 19,9986 Lần 6 0,9991 9,9992 19,9994 Lần 7 0,9997 9,9986 19,9992 Lần 8 1,0005 9,9995 19,9985 Lần 9 0,9994 9,9995 19,9987 Lần 10 0,9989 9,9994 19,9992 Nồng độ trung bình ( 0,9996 9,9995 19,9990 Độ lệch chuẩn (S tt ) 6,89.10 -4 7,43.10 -4 4,86.10 -4 Độ lệch chuẩn tương đối (S tđ ) 0,0689 0,0074 0,0024 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Chuẩn Student (t) 0,5806 0,2128 2,0576 Độ chính xác (ε) 1,26.10 -4 1,58.10 -4 3,16.10 -4 MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 45 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.1.3.2. Giới hạn phát hiện trong>vàtrong> giới hạn trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> của phép đo GF-AAS - Giới hạn phát hiện (LOD): là nồng độ thấp nhất của chất phân tích mà hệ thống phân tích còn cho tín hiệu phân tích khác có nghĩa với tín hiệu của mẫu trắng hay tínhiệu nền. - Giới hạn trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> (LOQ): là nồng độ thấp nhất của chất phân tích mà hệ thống trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> được với tín hiệu phân tích khác có ý nghĩa trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> với tín hiệu của mẫu trắng hay tín hiệu nền trong>vàtrong> đạt độ tin cậy ≥ 95%. LOQ > LOD Để tính được giới hạn phát hiên trong>vàtrong> giới hạn trong>địnhtrong> trong>lượngtrong>, ở đây chúng tôi sử dụng phần mềm origin 8.5 trong>vàtrong> áp dụng công thức:[11,12] Trong đó: 3S LOD B 10S LOQ B S λ là độ lệch chuẩn của tín hiệu mẫu đo B là hệ số góc của phương trình hồi quy tuyến tính 3.1.3.2.1. Giới hạn phát hiện trong>vàtrong> giới hạn trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> của trong>Asentrong> Giới hạn phát hiện As bằng phép đo GF - AAS theo đường chuẩn: 3.1.3.2.2. Giới hạn phát hiện trong>vàtrong> giới hạn trong>địnhtrong> trong>lượngtrong> của trong>Chìtrong> Giới hạn phát hiện Pb bằng phép đo GF – AAS theo đường chuẩn: DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial