Views
6 months ago

Xác định hàm lượng Chì và Asen trong một số mẫu đất và nước khu vực mỏ Trại Cau - Thái Nguyên bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử và phổ phát xạ nguyên tử

https://app.box.com/s/aib3gftkn85oyz2964kmsnjsoyhg4vfo

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 38 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 6 20 0,1693 7 30 0,2618 8 40 0,3487 9 45 0,3922 10 50 0,4315 11 55 0,4467 12 60 0,4656 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Hình 3.2: Đồ thị khảo sát khoảng nồng độ tuyến tính của trong>Chìtrong> Kết quả khảo sát cho thấy khoảng nồng độ tuyến tính của As là: 0,5 - 30 ppb trong>vàtrong> của Pb là 0,5 - 50 ppb. MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial

https://twitter.com/daykemquynhon plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn 39 www.facebook.com/daykem.quynhon http://daykemquynhon.blogspot.com http://daykemquynhon.ucoz.com Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 / Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định 3.1.2.2. Xây dựng đường chuẩn của As, Pb Trên cơ sở các điều kiện đã khảo sát cho máy đo phổ hấp thụ AAS700, chúng tôi sử dụng phần mềm origin 8.5 để xây dựng đường chuẩn của As, Pb trong khoảng nồng độ tuyến hình 3.3 trong>vàtrong> hình 3.4. a. Đường chuẩn của trong>Asentrong> Hình 3.3: Đường chuẩn của trong>Asentrong> Phương trình hồi quy đầy đủ của đường chuẩn As có dạng Y = a + b.X được viết như sau: Trong đó: A i = (a ± Δa) + (b ± Δb) . C As A i là nồng độ hấp thụ của chất i C As là nồng độ As (ppb) Tra bảng ta được giá trị t (0,95; 8) = 2,306 DIỄN ĐÀN TOÁN - LÍ - HÓA 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Δa = t (0,95; 8) . S a = 2,306× 0,00185 = 0,004 Δb = t (0,95; 8) . S b = 2,306× 1,2163 × 10 -4 = 0,0003 Vậy phương trình hồi quy đầy đủ của đường chuẩn As là: A i = (0,004 ± 0,004) + (0,0130 ± 0,0003). C As MỌI YÊU CẦU GỬI VỀ HỘP MAIL DAYKEMQUYNHONBUSINESS@GMAIL.COM HOTLINE : +84905779594 (MOBILE/ZALO) https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/ DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú www.facebook.com/daykemquynhonofficial www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial