Views
10 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Înregistrarea sonorului

Înregistrarea sonorului de film Stabileşte dacă să fie înregistrat sau nu sonor pentru filme în cursul filmării. 1 [Meniu] T [Configurare] T [Înregistrare sonor film] T varianta dorită. Activat Dezactivat Se înregistrează sonor pentru film (stereo). Nu se înregistrează sonor pentru film. Notă : • Dacă este aleasă varianta [Activat], va fi înregistrat şi sunetul emis de obiectiv sau de acţionarea camerei. 108

Adaptarea secţiunii din stânga Atribuie o funcţie secţiunii din stânga a butonului de comandă rotativ. 1 [Meniu] T [Configurare] T [Adaptare secţiune stânga] T varianta dorită. Modul înregistrare Recomandări înregistrare Mod drive Selectare AM/MF Mod autofocalizare Zonă de autofocalizare Zoom digital de precizie ISO Balans de alb Mod de măsurare DRO/Auto HDO Stil creativ Mod bliţ Compensarea bliţului Asistenţă MF Nici o funcţie Note : • O funcţie care a fost atribuită tastei din stânga butonului rotativ de comandă este apelată numai când pentru [Mod înreg.] este aleasă una dintre variantele [Programare auto], [Prioritatea diafragmei], [Prioritatea timpului de expunere] sau [Expunere manuală]. • Opţiunea [Asistenţă MF] este disponibilă numai când pentru [Selectare AM/MF] este aleasă una dintre variantele [DMF] sau [Focalizare manuală]. Dacă este selectată varianta [DMF], acţioneaţi camera cu butonul declanşator apăsat pe jumătate, după ce ajustaţi focalizarea folosind varianta automată. 109