Views
11 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Ştergere Vă permite

Ştergere Vă permite să selectaţi imaginile care nu vă interesează, în scopul de a le şterge. 1 [Meniu] T [Redare] T [Ştergere] T modul dorit. Imag. multiple Toate din director Toate datele Notă : • Puteţi selecta până la 100 de imagini. Sunt şterse imaginile selectate. Apăsaţi zona centrală pentru a confirma [Selectare] şi [OK]. Sunt şterse toate fotografiile din director. Aceasta apare numai la redarea fotografiilor. Sunt şterse toate filmele cu acea dată. Această variantă apare numai la redarea filmelor. z Pentru a şterge o imagine Este mai uşor să ştergeţi o imagine afişată pe ecran selectând [Ştergere] (pag. 27). 84

Prezentare de imagini Imaginile sunt redate automat. Sunt redate numai imaginile 3D conţinute de prezentarea de imagini, cu ajutorul unui televizor 3D conectat la cameră. 1 [Meniu] T [Redare] T [Prezentare de imagini] T modul dorit T [OK]. Repetare Activat Dezactivat Interval 1 sec 3 sec 5 sec 10 sec 30 sec Tip de imagine Toate Imaginile sunt redate în buclă continuă. După parcurgerea tuturor imaginilor, prezentarea de imagini încetează. Stabileşte intervalul de afişare a imaginilor. Apare numai când sunt redate fotografii. Sunt redate toate fotografiile de pe cardul de memorie ca imagini obişnuite. Afişează doar 3D Sunt redate numai imagini 3D. Note : • Prezentarea de imagini nu poate face pauză. Pentru a opri prezentarea de imagini, apăsaţi zona cenrală a butonului rotativ de comandă. • Nu puteţi reda filme şi fotografii în cadrul aceleiaşi prezentări de imagini. Selectaţi tipul de imagini dorit cu ajutorul [Selectare fotografii / film]. • O imagine panoramică este afişată complet. Pentru a parcurge o imagine panoramică, opriţi mai întâi prezentarea de imagini apăsând zona centrală a butonului rotativ de comandă când imaginea este afişată, apoi apăsaţi încă o dată zona centrală. 85