Views
4 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Luminozitate / Culoare

Luminozitate / Culoare Vă permite să realizaţi reglaje de luminozitate, cum ar fi modul de compensare a expunerii şi reglaje de culoare, cum ar fi echilibrul de alb. Compensarea expunerii Este realizată compensarea luminozităţii pentru întreaga imagine. (Exposure Comp.) Sensibilitate (ISO) Este stabilită sensibilitatea ISO. Balans de alb Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor în funcţie de lumina (White Balance) din mediul ambiant. Mod de măsurare Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii. (Metering Mode) Compensarea bliţului Ajustarea cantităţii de lumină emisă de bliţ. (Flash Compensation) DRO / Auto HDR Corectarea automată a luminozităţii sau a contrastului. (DRO/Auto HDR) Stil creativ (Creative Style) Stabilirea metodei de procesare a imaginilor Redare Vă permite să stabiliţi funcţiile de redare. Ştergere (Delete) Ştergerea imaginilor. Prezentare de imagini Derularea automată a unei prezentări de fotografii. (Slide Show) Selectare fotografie/film Este selectată redarea fotografiilor sau cea a filmelor. (Still / Movie select) Index de imagini (Image Index) Stabilirea numărului de imagini care să fie afişate în interfaţa index. Selectare director (Select Folder) Este selectat directorul de fotografii care să fie redat. Selectare dată (Select Date) Este aleasă data corespunzătoare filmului care să fie redat. Rotire (Rotate) Rotirea imaginilor. Protejare (Protect) Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini. Vizualizare 3D (3D Viewing) Conectarea la un televizor compatibil 3D pentru vizualizarea imaginilor 3D. Mărire imagine Mărirea imaginii. (Enlarge Image) Reglaje de volum Este reglat volumul pentru filme. (Volume Settings) Specificare pentru imprimare (Specify Printing) Conţinutul interfeţei (Display Contents) Sunt selectate imaginile care să fie imprimate sau sunt realizate reglaje pentru imprimare. Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de redare. 20

Configurare Vă permite să efectuaţi reglaje mai detaliate pentru înregistrare sau să modificaţi reglajele existente ale camerei. Reglaje pentru înregistrare Sursă de lumină AF (AF Illuminator) Reducere efect de ochi roşii (Red Eye Reduction) Reluare automată (Auto Review) Caroiaj (Grid Line) Nivel de vârf (Peaking Level) Culoare nivel de vârf (Peaking Color) Histogramă (Histogram) Asistenţă MF (MF Assist) Spaţiu de culoare (Color Space) SteadyShot Eliberare fără obiectiv (Release w/oLens) Reducerea zgomotului la expunere îndelungată (Long Exposure NR) Reducerea zgomotului la sensibilitate crescută (High ISO NR) Înregistrare sonor film (Movie Audio Rec) Este activată sursa AF care va emite lumină în spaţii întunecate. Bliţul va emite lumină înainte de înregistrare, când acesta este folosit, pentru a se evita apariţia de ochi roşii în imagini. Este stabilit momentul de afişare a imaginii, exact după ce imaginea a fost înregistrată. Este afişat caroiajul care să vă ajute la stabilirea compoziţiei imaginii. Subliniază contururile din domeniul de focalizare, cu o anumită culoare. Stabileşte culoarea care să fie utilizată pentru contururi de funcţia Nivel de vârf. Este afişată histograma care indică distribuţia luminanţei în imagini. Este afişată o imagine mărită la focalizarea manuală. Este modificat domeniul de reproducere a culorilor. Este activată funcţia de compensare a mişcărilor camerei. Este stabilit dacă să fie eliberat sau nu butonul declanşator când obiectivul este detaşat de corpul camerei. Este redus zgomotul cauzat de înregistrarea cu expunerea îndelungată. Este redus zgomotul cauzat de înregistrarea la sensibilitate crescută. Stabileşte dacă să fie înregistrat sonor pentru filme. Reglaje pentru tastele ce pot fi personalizate Adaptarea secţiunii din stânga Este atribuită o funcţie secţiunii din stânga a butonului de (Left Key Setting) comandă rotativ. Adaptarea secţiunii din dreapta Este atribuită o funcţie secţiunii din dreapta a butonului de (Right Key Setting) comandă rotativ. Adaptare tasta B Este atribuită o funcţie tastei B. (Soft key B Setting) Adaptare tasta C Este atribuită o funcţie tastei C. (Soft key B Setting) Personalizare (Custom) Sunt personalizate funcţiile asociate tastei C. 21