Views
2 months ago

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Sony NEX-C3A - NEX-C3A Mode d'emploi Roumain

Numărul fişierului

Numărul fişierului Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere fişierelor de imagine. 1 [Meniu] T [Configurare] T [Număr fişier] T varianta dorită. Serie Iniţializare Camera nu iniţializează numărătoarea fişierelor, atribuind numere succesive fişierelor până ce se ajunge la “9999”. Camera reia numerotarea fişierelor şi atribuie numere începând de la “0001”. Când directorul de înregistrare conţine deja fişiere, noului fişier îi va fi atribuit un număr mai mare cu o unitate decât cel mai mare existent. – de fiecare dată când este schimbat formatul directorului, – când sunt şterse toate imaginile din director, – când este înlocuită memoria, – când cardul de memorie este formatat. 132

Denumirea directorului Imaginile înregistrate sunt stocate în directorul creat în mod automat în directorul DCIM de pe cardul de memorie. Puteţi modifica forma denumirii directorului. 1 [Meniu] T [Configurare] T [Denumire fişier] T varianta dorită. Standard form (format standard) Date form (format de tip dată) Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director + MSDCF. Exemplu : 100MSDCF Pentru denumirea unui director este selectată forma : număr director + Y / MM / DD (An (ultima cifră) / Lună / Zi). Exemplu : 10010405 (Denumirea directorului : 100, data : 04/05/2011) Notă : • Forma directorului de film este stabilită a fi : “număr director + MNV01”. Nu puteţi modifica această denumire. 133